Obnova členstva pre ďalší rok sa koná štandardne do 15.11.2018
Na stretkách budú deťom rozdávané tzv. List rodičom a Registračný list (spolu 2 papiere).
Jeden z nich treba vypísať, podpísať a spolu s členským príspevkom 2€
priniesť späť na stretko a odovzdať animátorovi.
Už teraz ďakujeme za podporu aj takouto formou.
http://sered.erko.sk/sered/aktivity/50-clenstvo-na-dalsi-rok

Č
ím sme vhupli do nového šk. roka: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/49-erko-stretka-s-novou-rocnou-temou-z-maleho-zrnka-strom

V STREDU 31.10.2018 ORGANIZUJEME POZNÁVACÍ ZÁJAZD PRI PRÍLEŽITOSTI 13. VÝROČIA ZALOŽENIA ERKA V SEREDI.
SRDEČNE VŠETKÝCH POZÝVAME. BLIŽŠIE INFO: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/51-erko-trip13

PRIDAJ SA AJ TY DO SKUPINKY

Mladší eRkári DIEVČATÁ (druháčky až ôsmačky) - eRko stretká sú každý piatok od 15:00 do 16:15 v Pastoračnom centre na fare.

Mladšie dievčatá

Mladší eRkári CHLAPCI (druháci až ôsmaci) - eRko stretká sú každý piatok od 16:30 do 17:45 v Pastoračnom centre na fare

Mladší chlapci

Starší eRkári (deviataci a mladí do 16 rokov) - stretká bývajú každý piatok od 19:00 v Pastoračnom centre na fare.

Starší eRkári

Spoločné stretnutie eRkárov býva pri rôznych príležitostiach: Kampaň Vypni telku, zapni seba! | Hravé popoludnie | Praktický čin v rámci Detského činu pomoci | Mikuláš | Vianočný večierok | Karneval | Stretko o Dobrej novine AK je vyhlásené spoločné stretko, tak ho máme všetci v piatok od 15:00 hod.

SPOLOČNÉ STRETKÁ

Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o eRku nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk

plagat dn17eRko-HKSD odštartovalo 23. ročník najväčšej dobrovoľníckej akcie na SR známej ako Dobrá novina. Mottom tohto ročníka je: "Na ceste k životu."

V tomto roku bude v centre pozornosti práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto podpore môže v náročnom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom.

Tvárami 23. ročníka budú mama Ababa s dcérkou Weini, ktorá sa vďaka včasnému príchodu sanitky narodila pod dohľadom lekára. Ich príbeh zachytáva aj krátky 10-minútový film s názvom „Cesta“.

 Pre koho koledujeme tento rok?

Alitena je historickým centrom okresu Irob. Malé horské mestečko má iba okolo 3000 obyvateľov, väčšina žije v usadlostiach roztrúsených na svahoch okolo centra. Alitena sa považuje za jedno z centier katolíckej viery v Etiópii, vďaka evanjelizačnej práci Sv. Justína de Jacobis. Väčšinu roka je tento kraj veľmi suchý, plodinám sa darí iba na poliach so zavlažovaním. Mnohé rodiny chovajú ovce, kozy, hovädzí dobytok a sliepky. 

Téma: Na ceste k životu

Prvou inšpiráciou pre názov ročnej témy boli cesta a zachránené životy na severe Etiópie, kde sa nachádza tohtoročný ťažiskový projekt.

So Zdravotným strediskom sestier Vincentiek v Alitene spolupracujeme na programe zlepšenia starostlivosti pre matky a deti. Miestni zdravotníci sú „na ceste k životu“ doslova každý deň. Alitena sa nachádza v ťažko dostupnej horskej oblasti, s osídlením roztrúseným na svahoch hôr. K mnohým osadám tu žiadna cesta nevedie.

A existujúca cesta, ktorú si miestni ľudia vytesali do kameňa je veľmi náročná. Jedným z mála áut v Alitene je sanitka, ktorá je súčasťou nášho projektu. Dostupnosť lekárskej pomoci pomáha mnohým rodičkám s komplikáciami a malým deťom, ktoré by sa v náročnom teréne nedostali do nemocnice včas.

Ťažiskový projekt 23. ročníka

Ťažiskový projekt 23. ročníka Dobrej noviny vedú sestry z kongregácie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Vincentky v Alitene pôsobia už od roku 1973, kedy tu založili malé zdravotné stredisko. Prišli sem v čase, keď bol kraj postihnutý hladomorom a zostali tu pôsobiť.

V 90. rokoch keď Alitenu tvrdo zasiahla vojna medzi Etiópiou a Eritreou, žili sestry spolu s miestnymi obyvateľmi v utečeneckom tábore, kam sa museli z Aliteny presunúť.

Alitenské zdravotné stredisko realizuje aj program Zlepšenia zdravotnej starostlivosti pre matky a deti, ktorý podporujú koledníci a darcovia Dobrej noviny od roku 2015.

Okrem zdravotného strediska vedú Vincentky v Alitene vieceré projekty pre miestnu komunitu: škôlku s montessori výučbou a výživovým programom, pre deti z najchudobnejších rodín, rozvojové centrum pre ženy, internát pre dievčatá z odľahlých oblastí, ktoré tak môžu chodiť do školy, program potravinovej pomoci pre deti a mladých, ktorý chodia v Alitene do školy či detské a mládežnícke centrum.

dobra novina alitena

Okrem programu Zlepšenia zdravotnej starostlivosti pre matky a deti podporí Dobrá novina v roku 2018 aj ďalšie rozvojové projekty v EtiópiiKameruneJužnom SudáneKeni Ugande.

 

Podporiť aktivity Dobrej noviny v rozvojových krajinách môžete nasledovne:

- prijatím koledníkov v našom meste 26. 12. 2016 od 14.00 hod. PRIHLASOVANIE V SAKRISTII KOSTOLA DO 20.12.2017 (kto nestihne, tak emailom :) )

- zapojením sa do koledníckej činnosti, napr. cez kolednícku skupinku eRka v Seredi,

- finančným príspevkom na účet IBAN: SK7711000000002940457894

- darcovskou SMS v hodnote 2 EUR s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877

Ďakujeme!


Viac informácií o projekte Dobrá novina nájdete na: www.dobranovina.sk

CELÝ OSEM MINÚTOVÝ FILM: CESTA

PIESNE AFRICKÝCH DETÍ Z PODPOROVANEJ ŠKÔLKY:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTjWoJqd8xy3ScWm8gbD1QHUwyaCGLCz2

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera