Pravidelné detské stretká prebiehajú v nových priestoroch,
a to v budove vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici.
O začiatku eRko stretiek v šk. roku 2020/2021 budeme informovať v priebehu septembra aj vo farských oznamoch. 
Vítané sú aj nové deti od 6 do 15 rokov.
Informácie o priestore nájdete na: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/59-oznam-zmena-priestorov-pre-stretka

Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o tomto celoslovenskom hnutí nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk alebo emailom na andrej@erko.sk

Aktivity

Články z jednotlivých táborov a akcií do roku 2016 nájdete na: http://sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/erko

Ahojte eRkári, sympatizanti a milí rodičia!

Po roku sa vám opäť hlásime so sviežou táborovou ponukou :-)

A opäť vás pozývame zažiť niečo nevšedné na našom spoločnom eRko tábore.

Ak máš 6 - 14 rokov, máš v náš termín voľno, túžiš po super zážitkoch, chceš stretnúť starých aj nových priateľov, vidieť nové miesta našej krajiny, obohatiť sa zaujímavou národnou táborovou témou,
tak netreba váhať a prihlás sa! :-)

Kedy? 26. júl - 01. august 2020

Kde? Chránená prírodná oblasť Rajecká kotlina, Horné Považie

 

eRko tab 2020 web

 

PRIHLÁŠKY MÔŽETE ZÍSKAŤ NASLEDOVNE:

Milí rodičia, eRkári i sympatizanti :-)
  • Na základe kuloárnych informácií Vás informujeme, že letný eRko tábor budeme organizovať v pôvodne plánovanom termíne 26. júl - 1. august 2020 O:) :)
  • Ak by sme museli organizáciu tábora zrušiť napr. kvôli zlej epidemiologickej situácii, tak Vám to oznámime najneskôr 14 dní pred konaním tábora s refundáciou.

Vážení rodičia, milí eRkári,
na základe výzvy Predsedníctva eRka sa
nebudú konať stretká v termínoch od 13.3. až do 31.5.2020
v súvislosti s plošnými preventívnymi opatreniami ÚVZSR.
Ďakujeme za pochopenie a želáme všetko dobré

eRko-HKSD sa aj tento rok uchádza o Vašu priazeň cez 2% z Vašich daní. Nestojí Vás to nič, ale nám to pomôže pri práci s deťmi a mladými nielen na regionálnej, ale i celoslovenskej úrovni.

Ak chcete nasmerovať časť svojich daní pre deti, rozhodnite sa pre eRko:

…aby deti a ich animátori robili kroky k osobnej zrelosti, rozvíjali svoje talenty a zručnosti v spoločenstve. Približne 7 000 detí a mladých sa pravidelne schádza na stretkách po celom Slovensku a každoročne objavujú nové dobrodružstvá na 130 táboroch.

…aby deti objavovali svet s priateľmi, čítali a porozumeli. Rebrík je jediný detský katolícky časopis pre deti od 6 – 10 rokov na Slovensku. eRko ho vydáva desaťkrát ročne už 28 rokov. 

…aby sme prinášali do rodín radostnú vianočnú zvesť a učili sa solidarite s núdznymi. Vďaka koledníckej akcii Dobrá novina podporilo eRko v minulom roku viac ako 25 rozvojových projektov pre núdznych v Afrike.

...aby sa animátori zúčastňovali na akreditovanom vzdelávaní a poskytovali tak deťom kvalitný celoročný program.Uvedomujeme si, že viesť deti v eRku je zámerná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá vyžaduje neustály osobnostný rozvoj a vzdelávanie sa mladých ľudí, ktorí sa deťom venujú.

Kto môže dať percentá z dane pre eRko?

Vedúci hnutia eRko Sereď oznamujú svojim členom, že z prevádzkových dôvodov
budú s účinnosťou od piatka 15. novembra 2019 prebiehať pravidelné detské stretká
v nových priestoroch, a to v budove vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici (viď. obrázok).
Spoločné eRko stretká budú bývať každý piatok od 16:15 do 17:30 h
a vítané sú aj nové deti od 6 do 15 rokov.


mapa klubovna


Spoločenstvo eRko Sereď v spolupráci so Slovenským národným múzeom a Slovenským inštitútom mládeže organizuje v rámci svojho štrnásteho výročia jednodňový výlet cez jesenné prázdniny vo štvrtok 31. októbra 2019 pre členov i sympatizantov eRka. Srdečne Vás pozývame!

Prihlásiť sa treba do pondelka 28.10.2019 cez e-mail alebo odoslaním prihlášky: 
https://forms.gle/UN9APrnF11FrhfkF9

Ak si sa nestihol prihlásiť, neváhaj a ozvi sa nám - v prípade voľného miesta s tebou budeme rátať.

 

ZRAZ pri autobuse je vo štvrtok 31.10.2019 o 9:50 h na Vinárskej ulici. PRÍCHOD späť do Serede je cca o 15:45 h.

Bližšie informácie nájdete na plagáte a presnejšie informácie budú v liste, ktorý zašleme prihláseným účastníkom...

OBNOVA ČLENSTVA NA ĎALŠÍ ROK


eRko-HKSD ako nadnárodná organizácia poskytuje svojim členom okrem zastrešenia stretiek i mnoho ďalšieho:
- celoročný program, ktorý vedie deti i mládež ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
- možnosť využívať mnoho materiálov a pomôcok na stretnutiach
- byť účastníkom akreditovaných kurzov, sústredení, podujatí a pod.

- zúčastňovať sa na podujatiach eRka za znížený účastnícky príspevok
- zapájať sa do kampaní a akcií eRka
- zúčastňovať sa regionálnych, územných alebo celoslovenských akcií eRka
- podpora dobrovoľníkov a vedúcich spoločenstiev z rôznych hľadísk
- materiálna i metodická podpora aktivít jednotlivých spoločenstiev
- pestrá ponuka publikácií pre deti z nášho vydavateľstva Rebrík

- hodnotný a podnetný časopis Lusk pre dobrovoľnícku mládež, ktorý stojí člena eRka len 10% zo skutočných nákladov
a mnoho iného

Aby toto dielo ako i podpora jeho aktivít vo farnosti mohli ďalej rásť, je činnosť eRka závislá i od členstva  a členských príspevkov.

Každoročne preto vyzývame a prosíme nielen našich aktívnych členov, ale i sympatizantov a nových členov o zapojenie sa do hnutia eRko formou členstva:

  • nových členov prosíme o vypísanie Registračného listu, ktorý deťom v tomto období rozdávame na stretkách a prikladáme i tu pod článkom. Následne je potrebné odovzdať na stretku tento podpísaný Registračný list a uhradiť členský príspevok: 2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov.
  • aktívni členovia a sympatizanti, ktorí odovzdali Registračný list už minulý rok, nemusia vypisovať tento list znovu. Stačí len priniesť animátorovi na stretko účastnícky príspevok: 2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov najneskôr do nedele 10.11.2019.

Následne sa člen alebo sympatizant podpíše na začiatku novembra do členského zoznamu, ktorým ho osloví zodpovedná osoba za farnosť pre eRko (ZOF) alebo animátor na stretku.


Takto získané členské príspevky sú odoslané na stredisko eRka-HKSD. My sa na základe členstva každoročne uchádzame cez Stredisko o podporu našich projektov počas roka.

(Poznámka pre rodičov nových členov: Registračný list treba vyplniť zvlášť pre každé nové dieťa.)

 

PROSÍME O ODOVZDANIE podpísaného Registračného listu a členského príspevku do 10.11.2019.

Mesiac september je časom, kedy sme začali s deťmi novú ročnú tému s názvom „Aj ty hrdinom“.

KONAJME OBYČAJNÉ VECI S LÁSKOU A STANÚ SA NEOBYČAJNÝMI
Máme svojich obľúbených hrdinov. Predstavujeme si, čo by urobili, opakujeme slávne vety, ktoré povedali. Sú takí úžasní… a zároveň takí vzdialení. A čo ty? Budeš tiež úžasnou? A ty? Budeš raz hrdinom? Hrdina nemusí byť výplodom fantázie. Nemusíš sa hrať na niečo, čím nie si. Hrdinsky rozvíjaj to, kým si. Katarína Sienská raz povedala, že ak sa staneš tým, kým máš byť, rozžiariš celý svet.
Pozývame deti, aby boli hrdinami pre svoje okolie. Pozývame animátorov, aby boli hrdinami pre tieto deti.
Hrdina potrebuje pokoru, aby nestratil pevnú pôdu pod nohami, potrebuje napredovať s odvahou, aby sa stal požehnaním pre druhých.
A vernosť bude dôkazom jeho lásky a obety.
Môžeš byť takým aj ty, nech sú naše stretká príbehmi hrdinstva v každodennosti.

 

V septembri sa uskutočnilo územné stretnutie animátorov, ktorí čerpali nové námety a sily do svojej služby v eRku od svojich kolegov dobrovoľníkov.

Privítali sme medzi nami našich mladších pomocných animátorov, ktorí sa vydali na animátorskú službu, v ktorej im prajeme veľa síl.

PREČO TÉMA HRDINSTVA?

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera