Vedúci hnutia eRko Sereď oznamujú svojim členom, že z prevádzkových dôvodov
budú pravidelné detské stretká prebiehať v nových priestoroch,
a to v budove vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici.
eRko stretká budú bývať každý piatok (okrem prázdnin) od 16:15 do 17:30 h
a vítané sú aj nové deti od 6 do 15 rokov.
Viac informácií nájdete na: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/59-oznam-zmena-priestorov-pre-stretka

LETNÝ eRko TÁBOR V ROKU 2020 budeme organizovať podľa usmernenia ÚVZ SR. 
Termín: 26.07.2020 (nedeľa) - 01.08.2020 (sobota)
 

Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o tomto celoslovenskom hnutí nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk alebo emailom na andrej@erko.sk

dcp16 sampionat laskyDetský čin pomoci je celoslovenská kampaň motivujúca deti v mesiaci október k skutkom nezištnej pomoci. Deti sa samostatne alebo so svojim stretkom usilujú pomáhať vo svojom okolí.

V tomto roku nás sprevádza motto: Staňme sa šampiónmi lásky.

Prečo Detský čin pomoci?

  • Učíme sa umeniu pomáhať – všímať si potreby druhých, konať zo srdca…
  • Staráme sa o ľudí v našej obci a naše okolie.
  • Pri konaní skutkov pomoci prejavujeme odvahu a iniciatívu, vychádzame zo seba a učíme sa prekonávať prekážky.

 

Naberme s deťmi silu

Na stretkách sa spolu budeme učiť umeniu pomáhať, trénovať skutky milosrdenstva a začneme premýšľať o tom, ako by sme mohli spolu pomôcť ľuďom v našom okolí.

Statočne vykonajte spoločný čin pomoci

Dobrovoľníctvo pre druhých býva často zložité. Vyskytnú sa prvé prekážky… Nenechajme sa odradiť.
S deťmi sme predsa nabrali silu na stretkách. Buďme statoční a dokončime, čo sme začali. Ak bol náš skutok konaný zo srdca, ak sme si vďaka nemu prehĺbili vzťah s ľuďmi, ktorým pomáhame, ak bol náš skutok naozajstným vzťahom milosrdenstva, čaká nás veľká radosť (viď. Lk 15).

DČP V SEREDI:

Piatok: 07. 10. 2016: o 15.00 hod. dievčatá o 16.30 hod. chlapci
Sobota: 08. 10. 2016: Jednodňový výlet pre všetkých: https://goo.gl/forms/CXwVsYgsMeTa3RDO2
Piatok: 14. 10.: o 15.00 hod. dievčatá o 16.30 hod. chlapci
Piatok 21. 10.: o 15.00 hod. dievčatá o 16.30 hod. chlapci

dcp16 papez sampionmi

 

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera