Čím sme vhupli do nového šk. roka: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/49-erko-stretka-s-novou-rocnou-temou-z-maleho-zrnka-strom

TERMÍN LETNÉHO ERKO TÁBORA JE   5. - 11. august 2019 (pondelok-nedeľa)
Prihlasovanie spustené: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/54-letny-tabor-2019

Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o tomto celoslovenskom hnutí nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk alebo emailom na andrej@erko.sk

kolednici17 ba2Boli ste už pozvaní na návštevu do Prezidentského paláca?

Päť žiačok našej Cirkevnej základnej školy takouto návštevou začalo nový rok 2018. Dňa 01. 01. 2018 naša druháčka Lucka Kurbelová, piatačky Veronika Baričiaková, Henrietka Lenčéšová, Emka Takáčová a šiestačka Ninka Dudiňáková boli ako koledníčky Dobrej noviny zaniesť radostné posolstvo Vianoc aj prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi a jeho spolupracovníkom.
Spolu s koledníkmi z Prievidze a Ľubice im zaspievali vianočné piesne a zavinšovali aj do nového roku.
Stretnutie s pánom prezidentom bolo veľmi srdečné a všetci budeme ešte dlho spomínať na Nový rok 2018.

 

 

 

kolednici17 ba

 

kolednici17 ba

 

kolednici17 ba

Tesne pred sviatkom "Troch kráľov" prijala skupinku koledníkov Dobrej noviny na pôde Ministerstva školstva aj ministerka Martina Lubyová.

„Som presvedčená, že podobné záslužné aktivity, ktoré reálne pomáhajú zlepšovať život ľuďom v menej rozvinutých regiónoch sveta, je potrebné podporovať. O to viac, že tento rok je zbierka určená primárne pre deti, mamičky a budúce mamičky,“
uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Dobrú novinu a jej ťažiskový projekt v súčasnom ročníku predstavil riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík. "Okrem toho, že vďaka vyzbieraným prostriedkom môžme pomôcť každoročne približne tridsiatim projektom v Keni, Ugande, Južnom Sudáne a Etiópii, Dobrá novina je dôležitá ako akcia solidarity, cez ktorú sa deti a mladí dozvedajú o živote svojich rovesníkov v afrických krajinách a môžu pre nich niečo konkrétne urobiť. Neformálne vzdelávanie spojené s konkrétnou akciou je osvedčenou formou hodnotového občianskeho vzdelávania, prostredníctvom ktorého sa stávajú zrelými členmi našej spoločnosti.”

Viac ako 25 000 dobrovoľníkov v 23. ročníku Dobrej noviny skvele reprezentovali na stretnutí s ministerkou školstva malí koledníci z Podunajských Biskupíc.

12 836x480

Na Nový rok sa zástupcovia koledníkov Dobrej noviny z Podhorian zúčastnili tiež novoročnej sv. omše so Sv. Otcom Františkom v Bazilike sv. Petra.
Spolu s koledníkmi z Nemecka, Rakúska a Maďarska, tam okrem vinšovania vyprosovali pokoj celému svetu.

kolednici rim17

ČO JE DOBRÁ NOVINA?
Je to najväčšia otvorená akcia hnutia eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.
V rámci koledníckej akcie deti počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí a súčasne zbierajú finančné dary, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty vo východnej Afrike. Súčasťou Dobrej noviny je aj rozvojové vzdelávanie a výchova k solidarite. Do koledovania sú zapojené deti, ktoré sa pomocou malých vecí zapájajú do budovania veľkolepého diela spravodlivosti a lásky vo svete.
www.dobranovina.sk
www.erko.sk

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera