Čím sme vhupli do nového šk. roka: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/49-erko-stretka-s-novou-rocnou-temou-z-maleho-zrnka-strom

TERMÍN LETNÉHO ERKO TÁBORA JE   5. - 11. august 2019 (pondelok-nedeľa)

Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o tomto celoslovenskom hnutí nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk alebo emailom na andrej@erko.sk

fotka-s-priatelmi-i-animatormiV nedeľu, 10. decembra 2017, sa v Trnave konal slávnostný galavečer s ocenením tých mladých ľudí, ktorí dobrovoľne venujú svoj čas, energiu, talenty pre dobro iných. Ocenenie už po jedenástykrát vyhlasuje Rada mládeže Trnavského kraja v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom. Galavečer sprevádzali dve famózne hudobné telesá: Boží šramot a The Gospel family.
Sme hrdí na to, že ocenenie Animátor roka 2017 si tentokrát odni
esla animátorka eRka, Martina Kojšová, rod. Takáčová zo Serede.

 

 

Maťa pôsobí ako dobrovoľníčka v celoslovenskej organizácii eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí už 12 rokov ako animátorka, čiže prakticky od vzniku miestneho spoločenstva tejto organizácie v Seredi venujúceho sa deťom i mládeži. Taktiež sa angažuje v rôznych farských aktivitách i v mládežníckom spoločenstve La Via. Od jej rozhodnutia dobrovoľne slúžiť druhým sa odohralo pod jej taktovkou mnoho jednodňových aktivít, pravidelných stretiek, víkendov či týždňov. Medzi neodmysliteľnú súčasť jej dobrovoľníckej činnosti patrí zabezpečovanie množstva akcií pre deti i mládež, organizovanie prímestských táborov s indiánskou tematikou pre deti nielen z eRko spoločenstva, ale i pre deti z celého mesta či okolia a tiež výpomoc v rámci iných farských aktivít. S pokorou a odhodlaním venovala mnoho zo svojho času i administratívnym záležitostiam či plánovaniu. Je zároveň sólistkou nášho chrámového speváckeho zboru Gaudete a dlhé roky bola neodmysliteľnou súčasťou mládežníckeho speváckeho zboru, ktorý niekoľko rokov aj angažovane viedla.

Mati k oceneniu srdečne gratulujeme a zároveň veríme, že sa stále medzi nami nájdu takí mladí ľudia, ktorí sú ochotní vyjsť zo seba a bez nároku na odmenu spraviť niečo pre druhých.

  IMG 20171211 WA0001     IMG 20171211 WA0002

Na prvej fotografii zľava s rodičmi a na druhej fotografii so zodpovednou osobou za činnosť organizácie eRko-HKSD v meste Sereď.

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera