pozdravS nádejou vstupujeme do tajomstva Veľkej noci a vyprosujeme milosti všetkým deťom,
ktoré môžu zažívať eRko, ich animátorom a pomocným animátorom, všetkým vedúcim, dobrovoľníkom, všetkým našim sympatizantom a podporovateľom. 

Požehnané sviatky! +

Ježišov hrob