OBNOVA ČLENSTVA NA ĎALŠÍ ROK


eRko-HKSD ako nadnárodná organizácia poskytuje svojim členom okrem zastrešenia stretiek i mnoho ďalšieho:
- celoročný program, ktorý vedie deti i mládež ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
- možnosť využívať mnoho materiálov a pomôcok na stretnutiach
- byť účastníkom akreditovaných kurzov, sústredení, podujatí a pod.

- zúčastňovať sa na podujatiach eRka za znížený účastnícky príspevok
- zapájať sa do kampaní a akcií eRka
- zúčastňovať sa regionálnych, územných alebo celoslovenských akcií eRka
- podpora dobrovoľníkov a vedúcich spoločenstiev z rôznych hľadísk
- materiálna i metodická podpora aktivít jednotlivých spoločenstiev
- pestrá ponuka publikácií pre deti z nášho vydavateľstva Rebrík

- hodnotný a podnetný časopis Lusk pre dobrovoľnícku mládež, ktorý stojí člena eRka len 10% zo skutočných nákladov
a mnoho iného

Aby toto dielo ako i podpora jeho aktivít vo farnosti mohli ďalej rásť, je činnosť eRka závislá i od členstva  a členských príspevkov.

Každoročne preto vyzývame a prosíme nielen našich aktívnych členov, ale i sympatizantov a nových členov o zapojenie sa do hnutia eRko formou členstva:

  • nových členov prosíme o vypísanie Registračného listu, ktorý deťom v tomto období rozdávame na stretkách a prikladáme i tu pod článkom. Následne je potrebné odovzdať na stretku tento podpísaný Registračný list a uhradiť členský príspevok: 2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov.
  • aktívni členovia a sympatizanti, ktorí odovzdali Registračný list už minulý rok, nemusia vypisovať tento list znovu. Stačí len priniesť animátorovi na stretko účastnícky príspevok: 2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov najneskôr do nedele 10.11.2019.

Následne sa člen alebo sympatizant podpíše na začiatku novembra do členského zoznamu, ktorým ho osloví zodpovedná osoba za farnosť pre eRko (ZOF) alebo animátor na stretku.


Takto získané členské príspevky sú odoslané na stredisko eRka-HKSD. My sa na základe členstva každoročne uchádzame cez Stredisko o podporu našich projektov počas roka.

(Poznámka pre rodičov nových členov: Registračný list treba vyplniť zvlášť pre každé nové dieťa.)

 

PROSÍME O ODOVZDANIE podpísaného Registračného listu a členského príspevku do 10.11.2019.

 

Tlačivá:

List rodičom: http://sered.erko.sk/images/rozne/list-rodicom-2019.pdf

Registračný list - dieťa do 16 rokov: http://sered.erko.sk/images/rozne/registr-list-do-16-rokov.pdf

Registračný list - nad 16 rokov: http://sered.erko.sk/images/rozne/registr-list-nad-16.pdf

 

Vykročili sme do nového školského roka: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/57-erko-stretka-s-novou-rocnou-temou-aj-ty-hrdinom

 

Už teraz Vám vopred veľmi pekne ďakujeme za pomoc a spoluprácu.
Prajem všetko dobré. ZOF Andrej