Pravidelné detské stretká prebiehajú v nových priestoroch,
a to v budove vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici.
Informácie o priestore nájdete na: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/59-oznam-zmena-priestorov-pre-stretka

V šk. roku 2020/2021 sú vzhľadom na protiepidemické opatrenia stretká pozastavené. 

TERMÍN LETNÉHO ERKO TÁBORA: 24. (so) - 30. (pia) júla 2021
 

Vedúci hnutia eRko Sereď oznamujú svojim členom, že z prevádzkových dôvodov
budú s účinnosťou od piatka 15. novembra 2019 prebiehať pravidelné detské stretká
v nových priestoroch, a to v budove vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici (viď. obrázok).
Spoločné eRko stretká budú bývať každý piatok od 16:15 do 17:30 h
a vítané sú aj nové deti od 6 do 15 rokov.


mapa klubovna

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera