Vedúci hnutia eRko Sereď oznamujú svojim členom, že z prevádzkových dôvodov
budú s účinnosťou od piatka 15. novembra 2019 prebiehať pravidelné detské stretká
v nových priestoroch, a to v budove vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici (viď. obrázok).
Spoločné eRko stretká budú bývať každý piatok od 16:15 do 17:30 h
a vítané sú aj nové deti od 6 do 15 rokov.


mapa klubovna