eRko-HKSD sa aj tento rok uchádza o Vašu priazeň cez 2% z Vašich daní. Nestojí Vás to nič, ale nám to pomôže pri práci s deťmi a mladými nielen na regionálnej, ale i celoslovenskej úrovni.

Ak chcete nasmerovať časť svojich daní pre deti, rozhodnite sa pre eRko:

…aby deti a ich animátori robili kroky k osobnej zrelosti, rozvíjali svoje talenty a zručnosti v spoločenstve. Približne 7 000 detí a mladých sa pravidelne schádza na stretkách po celom Slovensku a každoročne objavujú nové dobrodružstvá na 130 táboroch.

…aby deti objavovali svet s priateľmi, čítali a porozumeli. Rebrík je jediný detský katolícky časopis pre deti od 6 – 10 rokov na Slovensku. eRko ho vydáva desaťkrát ročne už 28 rokov. 

…aby sme prinášali do rodín radostnú vianočnú zvesť a učili sa solidarite s núdznymi. Vďaka koledníckej akcii Dobrá novina podporilo eRko v minulom roku viac ako 25 rozvojových projektov pre núdznych v Afrike.

...aby sa animátori zúčastňovali na akreditovanom vzdelávaní a poskytovali tak deťom kvalitný celoročný program.Uvedomujeme si, že viesť deti v eRku je zámerná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá vyžaduje neustály osobnostný rozvoj a vzdelávanie sa mladých ľudí, ktorí sa deťom venujú.

Kto môže dať percentá z dane pre eRko?

2 % z dane fyzických osôb

- Ak si zamestnanec, výška tvojich 2% z dane je aspoň 3 €, môžete ich poukázať eRku do 30.4.2020.
- Obe tlačivá: teda Potvrdenie o zaplatení dane 2019 od zamestnávateľa spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu dane (klikni)
doručte do 30. 4. 2020 na akýkoľvek daňový úrad (napr. podľa miesta trvalého pobytu) – osobne alebo poštou.
- Ak si podávate daňové priznanie sami, doručte daňové priznanie na daňový úrad do 31. 3. 2020 (prípadne v predĺženej lehote)

3 % z dane dobrovoľníkov

Ak si vykonával/a dobrovoľnícku činnosť v roku 2019, a to aspoň 40 hodín, môžeš na základe potvrdenia organizácie, v ktorej si dobrovoľníčil dať až 3% z dane do termínu 30.4.2020.

2 % z dane firiem

Firma či iná právnická osoba, ktorá venuje dary vo výške aspoň 0,5 % jej dane z vlastného zisku, môže asignovať 2 % z daní do 30.3.2020.

1 % z dane firiem

Pokiaľ firma nedarovala v roku 2018 žiadne financie, môže asignovať 1 % z daní do 30.3.2020.

 

COVID-19 - OPATRENIA FINANČNEJ SPRÁVY:
1. Ak za zamestnanca robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ:
Vzhľadom na prebiehajúcu mimoriadnu situáciu (pandémia COVID-19) je možné v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.
podať vyššie spomenuté dokumenty do konca druhého kalendárneho mesiaca po vyhlásení vlády o skončení obdobia pandémie.

2. Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vzhľadom na prebiehajúcu mimoriadnu situáciu (pandémia COVID-19) je podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.
predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019,
a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vyhlásení vlády o skončení obdobia pandémie.

!!! Aby bola Vaša čiastka dane poukázaná priamo na činnosť eRka v Seredi, pošlite nám prosím na email (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
oskenované vypísané tlačivo Vyhlásenia o poukázaní dane (klik), ktoré odovzdávate na daňový úrad. !!!

 

INÉ TLAČIVÁ A VIAC BLIŽŠÍCH INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA www.erko.sk/zapad/2percenta/ 

Web eRka v Seredi: www.sered.erko.sk

Hlavný web eRka: www.erko.sk

dakujeme2