Pravidelné detské stretká prebiehajú v nových priestoroch,
a to v budove vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici.
Informácie o priestore nájdete na: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/59-oznam-zmena-priestorov-pre-stretka

V šk. roku 2020/2021 sú vzhľadom na protiepidemické opatrenia stretká pozastavené. 

TERMÍN LETNÉHO ERKO TÁBORA: 24. (so) - 30. (pia) júla 2021
 

Vážení rodičia, milí eRkári,
na základe výzvy Predsedníctva eRka sa
nebudú konať stretká v termínoch od 13.3. až do 31.5.2020
v súvislosti s plošnými preventívnymi opatreniami ÚVZSR.
Ďakujeme za pochopenie a želáme všetko dobré

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera