Pravidelné detské stretká prebiehajú v nových priestoroch,
a to v budove vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici.
Informácie o priestore nájdete na: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/59-oznam-zmena-priestorov-pre-stretka

V šk. roku 2020/2021 sú vzhľadom na protiepidemické opatrenia stretká pozastavené. 

TERMÍN LETNÉHO ERKO TÁBORA: 24. (so) - 30. (pia) júla 2021
 

Milí rodičia, eRkári i sympatizanti :-)
  • Na základe kuloárnych informácií Vás informujeme, že letný eRko tábor budeme organizovať v pôvodne plánovanom termíne 26. júl - 1. august 2020 O:) :)
  • Ak by sme museli organizáciu tábora zrušiť napr. kvôli zlej epidemiologickej situácii, tak Vám to oznámime najneskôr 14 dní pred konaním tábora s refundáciou.
Letný eRko tábor bude pre deti po dlhšom čase dobrým prostredím počas letných prázdnin pre socializáciu i psychickú hygienu :-)
  • Prihlasovanie spustíme o niekoľko dní, informujeme o tom e-mailom aj oznamom na FB a na webe www.sered.erko.sk Termín na prihlásenie bude do 26. júna 2020.
  • Presné hygienické usmernenia Vám dáme po prihlásení spolu s ďalšími dokumentami, t. j. začiatkom júla, nakoľko momentálne sa ešte schvaľujú na ústrednom krízovom štábe.
Keďže stredisko eRka má zastúpenie v Ústrednom krízovom štábe, už teraz vieme:
  • rúška nebudú povinné počas celého pobytového tábora
  • bude dôraz na zvýšenú hygienu (a dezinfekciu)
  • náš eRko tábor bude v rekreačnom zariadení
  • presné hygienické pokyny na zabezpečenie bezpečnosti dostanú prevádzkovatelia zariadení
Tešíme sa na Vás O:) :)

Dávame do pozornosti prosbu a možnosť poukázať 2% z Vašich daní aj na táborovú činnosť eRka: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/61-vase-2-urobte-pre-nas-malickost
 
sered tabor 2019 zmensena
 

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera