OBNOVA ČLENSTVA NA ĎALŠÍ ROK


eRko-HKSD ako nadnárodná organizácia poskytuje svojim členom okrem zastrešenia stretiek i mnoho ďalšieho:

- celoročný program, ktorý vedie deti i mládež ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
- možnosť využívať mnoho materiálov a pomôcok na stretnutiach
- byť účastníkom akreditovaných kurzov, sústredení, podujatí a pod.

- zúčastňovať sa na podujatiach eRka za znížený účastnícky príspevok
- zapájať sa do kampaní a akcií eRka
prednostná účasť na letných eRko táboroch
- zúčastňovať sa regionálnych, územných alebo celoslovenských akcií eRka
- podpora dobrovoľníkov a vedúcich spoločenstiev z rôznych hľadísk
- materiálna i metodická podpora aktivít jednotlivých spoločenstiev
- pestrá ponuka publikácií pre deti z nášho vydavateľstva Rebrík

- hodnotný a podnetný časopis Lusk pre dobrovoľnícku mládež, ktorý stojí člena eRka len 10% zo skutočných nákladov
a mnoho iného.

Aby toto dielo ako i jeho aktivity vo farnosti mohli fungovať, je činnosť eRka závislá i od členstva a členských príspevkov:

Každoročne preto pozývame nielen našich aktívnych stretkárov, ale i sympatizantov a nových členov o zapojenie sa do hnutia eRko formou členstva:

  • nových členov prosíme o vypísanie Registračného listu, ktorý prikladáme tu pod článkom. Následne je potrebné zaslať na adresu ZOFa podpísaný Registračný list a uhradiť členský príspevok: 2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov formou bankového prevodu, resp. do poštovej schránky. (Andrej Macho, Lipová 15, 926 01  Sereď)

  • aktívni členovia a sympatizanti, ktorí odovzdali Registračný list už v minulých rokoch, nemusia vypisovať tento list znovu. Stačí len zaslať bankovým prevodom (resp. do schránky) účastnícky príspevok2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov ideálne najneskôr do nedele 14.11.2021. IBAN SK45 1100 0000 0029 1360 6348    
    Tých, čo príspevok neuhradia do 14.11.2021, prosíme ich, aby tak učinili neskôr.
  • ZOF (zodpovedná osoba eRka za farnosť) aktualizuje členské zoznamy na základe členských príspevkov a prejaveného záujmu.


Takto získané členské príspevky sú odoslané na stredisko eRka-HKSD. My sa na základe členstva každoročne uchádzame cez Stredisko o podporu našich projektov počas roka a podporu letných táborov.

(Poznámka pre rodičov nových členov: Registračný list treba vyplniť zvlášť pre každé nové dieťa.)

 

PROSÍME O ODOVZDANIE podpísaného Registračného listu (noví členovia) a členského príspevku (všetci) do 14.11.2021.

 

Tlačivá:

List rodičom: http://sered.erko.sk/images/rozne/list-rodicom-2021-na-web.pdf

Registračný list - dieťa do 16 rokov: http://sered.erko.sk/images/rozne/registracny-list20-clen-do-16-rokov.pdf

Registračný list - nad 16 rokov: http://sered.erko.sk/images/rozne/registracny-list20-veduci.pdf

 

Nová ročná téma 2021/2022: https://erko.sk/podjednymslnkom/

Veríme, že čoskoro po vyriešení časových a personálnych možností Vás informujeme o spustení stretiek v šk. roku 2021/2022.

 

Už teraz Vám vopred veľmi pekne ďakujeme za pomoc a spoluprácu.
Prajeme všetko dobré. Vaši animátori.