Animátori eRka pozývajú deti v 2. až 8. ročníku ZŠ na pravidelné júnové eRko stretnutia.

Stretká budú prebiehať  do konca školského roka v piatky v čase 15.45 - 16.45 h v priestoroch skautov oproti Mestskej knižnici (Školská ulica 117/7, 926 01 Sereď).

TEŠÍME SA NA VÁS :)

 

kosicki mucenici

 

Patrónmi eRka sú sv. Košickí mučeníci Štefan Pongrác, Melichar Grodecký a Marek Križin.
Ročná téma: Pod jedným Slnkom: https://erko.sk/podjednymslnkom/

 

 

 

 

Miesto stretiek: