OBNOVA ČLENSTVA NA ROK 2022

V súvislosti so spustením júnových eRko stretiek informujeme o možnosti obnovy členstva v roku 2022 v predstihu (štandardne sa eviduje v novembri daného roka), nakoľko v novembri 2021 túto možnosť mnohí nevyužili.


eRko-HKSD ako nadnárodná organizácia poskytuje svojim registrovaným členom okrem zastrešenia stretiek i mnoho ďalšieho:

- celoročný program, ktorý vedie deti i mládež ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
- možnosť využívať mnoho materiálov a pomôcok na stretnutiach
- byť účastníkom akreditovaných kurzov, sústredení, podujatí a pod.

- zúčastňovať sa na podujatiach eRka za znížený účastnícky príspevok
- zapájať sa do kampaní a akcií eRka
prednostná účasť na letných eRko táboroch
- zúčastňovať sa regionálnych, územných alebo celoslovenských akcií eRka
- podpora dobrovoľníkov a vedúcich spoločenstiev z rôznych hľadísk
- materiálna i metodická podpora aktivít jednotlivých spoločenstiev
- pestrá ponuka publikácií pre deti z nášho vydavateľstva Rebrík (www.rebrik.sk)

- hodnotný a podnetný časopis Lusk pre dobrovoľnícku mládež, ktorý stojí člena eRka len 10% zo skutočných nákladov
a mnoho iného.

Aby toto dielo ako i jeho aktivity vo farnosti mohli fungovať, je činnosť eRka závislá i od členstva a členských príspevkov:

Každoročne preto pozývame nielen našich aktívnych stretkárov, ale i sympatizantov a nových členov o zapojenie sa do hnutia eRko formou členstva:

  • nových členov prosíme o vypísanie Registračného listu, ktorý prikladáme tu pod článkom. Následne je potrebné zaslať na adresu ZOFa  podpísaný Registračný list a uhradiť členský príspevok: 5 € na jednu osobu formou bankového prevodu, resp. do poštovej schránky či osobne. (Andrej Macho, Lipová 15, 926 01  Sereď)

  • aktívni členovia a sympatizanti, ktorí odovzdali Registračný list už v minulých rokoch, nemusia vypisovať tento list znovu. Stačí len zaslať bankovým prevodom (resp. do schránky či osobne) účastnícky príspevok5 € na osobu do nedele 05.11.2022. 
    IBAN SK45 1100 0000 0029 1360 6348    
  • ZOF (zodpovedná osoba eRka za farnosť) aktualizuje členské zoznamy na základe členských príspevkov, resp. prejaveného záujmu.


Takto získané členské príspevky sú odoslané na stredisko eRka-HKSD. My sa na základe členstva každoročne uchádzame cez Stredisko o podporu našich projektov počas roka a podporu letných táborov.

(Poznámka pre rodičov nových členov: Registračný list /dole v článku/ treba vyplniť zvlášť pre každé nové dieťa.)

 

PROSÍME O ODOVZDANIE podpísaného Registračného listu (noví členovia) a členského príspevku (všetci) do 05.11.2022.
Resp. do 15.07.2022 v prípade záujmu o účasť na letnom tábore ako člen.

 

Tlačivá:
List predsedu eRka k členským príspevkom: https://sered.erko.sk/images/rozne/list_k_zvysenemu_clenskemu_2022.jpg

Registračný list - dieťa do 16 rokov: https://sered.erko.sk/images/rozne/registracny-list20-clen-do-16-rokov.pdf

Registračný list - nad 16 rokov: https://sered.erko.sk/images/rozne/registracny-list20-veduci.pdf

 

Nová ročná téma 2021/2022: https://erko.sk/podjednymslnkom/

Už teraz Vám vopred veľmi pekne ďakujeme za pomoc a spoluprácu.
Prajeme všetko dobré. Vaši animátori.