Vedúci hnutia eRko Sereď oznamujú svojim členom, že z prevádzkových dôvodov
budú s účinnosťou od piatka 15. novembra prebiehať pravidelné detské stretká
v nových priestoroch, a to v budove vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici.
eRko stretká budú bývať každý piatok od 16:15 do 17:30 h
a vítané sú aj nové deti od 6 do 15 rokov.
Viac informácií nájdete na: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/59-oznam-zmena-priestorov-pre-stretka

TERMÍN LETNÉHO eRko TÁBORA V ROKU 2020: 26.07.2020 (nedeľa) - 01.08.2020 (sobota)

PRIDAJ SA AJ TY DO SKUPINKY

Starší eRkári (deviataci a vyššie) - stretká bývajú zvyčajne v piatok od 19:00 v Pastoračnom centre na fare. Nakoľko nebývajú pravidelne, treba sa v prípade záujmu ozvať na andrej@erko.sk

Starší eRkári

Pravidelné detské stretká pre mladších eRkárov (prváci až ôsmaci) bývajú každý piatok od 16:15 do 17:30 v novej klubovni: budova vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici (http://sered.erko.sk/sered/aktivity/59-oznam-zmena-priestorov-pre-stretka) Okrem pravidelných stretiek nás čakajú i výnimočné stretká: Kampaň Vypni telku, zapni seba! | Hravé popoludnie | Praktický čin v rámci Detského činu pomoci | Mikuláš | Vianočný večierok | Karneval | Stretká o Dobrej novine

SPOLOČNÉ STRETKÁ

Chceš patriť medzi eRkárov, rozvíjať svoje talenty, osobnostne rásť a šíriť jeho poslanie Radosti?
Viac informácií o tomto celoslovenskom hnutí nájdeš na hlavnom webe:  
https://erko.sk alebo emailom na andrej@erko.sk

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera