tabor 2021 spolocna orez Za tohtoročným eRko dobrodružstvom nás dopravili vlaky s prestupom v Galante. Následne sme sa objednaným autobusom dopravili zo Žarnovice do Ostrého Grúňa na Chatu Kollárová. Pobyt sme začínali večerou, po ktorej nasledovalo vybaľovanie vecí na izbách a spoločný program. Vylosovali sme si členov svojich tímov a následne sme spoločne podľa krátkej aktivity odhalili tohtoročnú tému eRko tábora. Cieľom táborovej témy bolo spoločne spoznať Slovensko v rôznych oblastiach - história, hrady, zámky, šľachtické rody, fauna, flóra, vodné diela, rieky, priemysel, baníctvo, hory, pohoria, národné parky a pod.

Každý deň sme za súťaže získavali zlatky - starodávne platidlo, ktoré si skupiny ukladali do svojich tímových mešcov.

Každé ráno začínalo budíčkom a rozcvičkou, ktorá sa niesla aj v podobe eRko tancov.

Svoje miesto mala v každom dni ranná i večerná modlitba, ktorá nás vždy vtiahla do duchovného sveta zaujímavým spôsobom. Každý večer sme tiež mali malý minikvíz, ktorý overil čo si z témy daného dňa jednotliví účastníci zapamätali.

 

V nedeľu sme spoznávali históriu Slovenska. Napr. Veľká Morava, Slovania, Uhorsko, Československo, uzákonenie slovenského jazyka, slovanské národy. Cez deň sme sa oboznámili aj so známymi historickými osobnosťami: napr. Ján Amos Komenský, Habsburgovci (Mária Terézia, Jozef II,...), Ľudovít Štúr, Jánošík, Štefan Moyzes, Cyril a Metod.

Doobeda účastníci absolvovali workshopy: osobnosti histórie Slovenska, prvé slovanské písmo, Československo, vznik Slovenska, slovanské národy na mape, vojna, spolupráca. Poobede sme sa zabavili pri bojovkách - pri jednej aktivite boli použité i plastové poháre a plechovky na trifanie ako terč.

Ako večerný program sme absolvovali súťažný vedomostný kvíz s historickými otázkami doprevádzanými videoukážkami.

Pondelok  sa niesol spoznávaním hradov a zámkov, kaštielov Slovenska, šľachtických rodov. Deti prostredníctvom hier spoznali hrady a zámky, zrúcaniny, ktorých má Slovensko veľa. Ukázali sme si aké remeslá sa na nádvoriach realizovali, napr. kováčstvo, trh, garbiarstvo, šerm a podobne. Počas dňa si deti na vyvesených plagátoch čítali o významných šľachtických rodoch, ktoré pôsobili na území Slovenska.

Pre tímy boli pripravené aktivity na "trhových miestach" (pexeso, historický text, tajnička, kováčstvo, drotárstvo, hradný šašo, prekážková vojenská dráha, hrnčiarstvo - modelovanie, katapult a pod.). Poobede sme strávili čas v našich tímoch pri teambuildingových aktivitách: Veríš/neveríš?, čelovka, popoluška...

Pri večernom programe sme sa zabavili na námet hry "Páli vám to?".

V utorok nás čakala túra, a preto hneď po raňajkách sme si predstavili tému dňa. Tento deň sa niesol spoznávaním fauny a flóry, riek, vodných diel, chránených zvierat a rastlín.

Na túru sme sa vybrali po náučnom chodníku lesnej železnice v Partizánskej doline. Počas celej cesty sme si vychutnávali horský vzduch a lesom sa niesol štebot našich menších i väčších turistov.

Po návrate na chatu a sprche sme sa zahrali hru "vtáčik a kvetinka" (na štýl elektriny). Po večeri na záver turistického dňa sme sa všetci tešili na večerné kino, ktoré sme si užili naplno s maškrtami usadení na stoličkách, gaučoch alebo dekách.

V stredu sme spoznávali priemysel Slovenska. Spoznávali sme napr. výrobu na Slovensku, baníctvo, hutníctvo, lodný priemysel, chemický aj potravinársky priemysel. Doobedňajšie aktivity boli obohatené aj o streľbu z luku. V rámci popoludňajšieho programu sme si vyrábali vlastné koráby (lode) a následne sme si s nimi zasúťažili vo "vojne korábov".

V tento deň sme mali po päťročnej prestávke aj nočnú hru, počas ktorej sme sa cez príbeh snažili dostať k cieľu malej nočnej "výpravy".

V predposledný deň, štvrtok, sme spoznávali hory, pohoria a národné parky. Veľká a Malá Fatra, Karpaty, Nízke tatry, Vysoké tatry,... a pripomenuli sme si aj poslanie horskej záchrannej služby.

Doobeda tímy absolvovali 8 tematických stanovíšť, ktoré pozostávali aj zo stanovišťa "Horskej záchrannej služby", kde si účastnici precvičili napríklad aj podávanie prvej pomoci.

Večerný program pozostával zo záverečného ceremoniálu tábora. Spoločne sme si vyhodnotili celý týždeň, odovzdali sme si diplomy a zabavili sa na večernej opekačke, nechýbali ani eRko tance.

V posledný deň, v piatok, sme sa venovali najme baleniu a upratovaniu.
Taktiež si účastníci vybrali ceny na pamiatku a táborové pero.
Po poslednom obede sme si pobrali veci a vydali sa na cestu autobusom a vlakom späť do Serede.

Ďakujeme sponzorom a rodičom za podporu a možnosť eRko tábor realizovať. Bol to náročný, ale zmysluplný týždeň ako pre deti, tak i pre dobrovoľníkov – animátorov.

20210725_201452.jpg 20210726_163654.jpg 20210726_163835.jpg

20210726_164001.jpg 20210726_164038.jpg 20210726_164120.jpg

20210728_095405.jpg 20210728_101908.jpg 20210729_093344.jpg

DSCN0547.JPG DSCN0572.JPG DSCN0655.JPG

DSCN0798.JPG DSCN0994.JPG IMGP4995.JPG

IMGP5322.JPG IMGP5329.JPG IMGP5642.JPG

IMG_3295.JPG IMG_3319.JPG IMG_3375.JPG

IMG_3431.JPG IMG_3476.JPG
 

Evidencia členstva - november 2021: https://sered.erko.sk/sered/aktivity/72-clenstvo-za-2021

FOTO z eRko tábora 2020 Rajecké Teplice: https://photos.app.goo.gl/oiNNxQWNTAaqGZQX7