Aktivity

Články z jednotlivých táborov a akcií do roku 2016 nájdete na: http://sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/erko

Pozývame deti od 2. do 8. ročníka ZŠ (vrátane) na eRko stretká, ktoré sa budú konať každý nepárny piatok o 15:45 - 17:00 h vo farskej klubovni (vchod cez sivú bránku za kostolom) - okrem prázdnin a sviatkov.

Prvé eRko stretko v školskom roku 2022/2023 bude 14. októbra 2022 o 15:45 h.

Tešíme sa na vás :-)

Ahojte eRkári, sympatizanti a milí rodičia!

Po roku sa vám opäť hlásime so sviežou táborovou ponukou :-)

A opäť vás pozývame zažiť niečo nevšedné na našom spoločnom eRko tábore.

Ak máš 6 - 15 rokov, máš v našom termíne voľno, túžiš po super zážitkoch, chceš stretnúť starých aj nových kamarátov, vidieť nové miesta našej krajiny, obohatiť sa zaujímavou táborovou témou,
tak netreba váhať a prihlás sa! :-)

Kedy? 31. júla - 06. augusta 2022

Kde? Biele Karpaty - región Stredné Považie (Zubák)

Animátori eRka pozývajú deti v 2. až 8. ročníku ZŠ na pravidelné júnové eRko stretnutia.

Stretká budú prebiehať  do konca školského roka v piatky v čase 15.45 - 16.45 h v priestoroch skautov oproti Mestskej knižnici (Školská ulica 117/7, 926 01 Sereď).

TEŠÍME SA NA VÁS :)

 

kosicki mucenici

 

Patrónmi eRka sú sv. Košickí mučeníci Štefan Pongrác, Melichar Grodecký a Marek Križin.
Ročná téma: Pod jedným Slnkom: https://erko.sk/podjednymslnkom/

 

 

 

 

Miesto stretiek: 

OBNOVA ČLENSTVA NA ROK 2022

V súvislosti so spustením júnových eRko stretiek informujeme o možnosti obnovy členstva v roku 2022 v predstihu (štandardne sa eviduje v novembri daného roka), nakoľko v novembri 2021 túto možnosť mnohí nevyužili.


eRko-HKSD ako nadnárodná organizácia poskytuje svojim registrovaným členom okrem zastrešenia stretiek i mnoho ďalšieho:

- celoročný program, ktorý vedie deti i mládež ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
- možnosť využívať mnoho materiálov a pomôcok na stretnutiach
- byť účastníkom akreditovaných kurzov, sústredení, podujatí a pod.

- zúčastňovať sa na podujatiach eRka za znížený účastnícky príspevok
- zapájať sa do kampaní a akcií eRka
prednostná účasť na letných eRko táboroch
- zúčastňovať sa regionálnych, územných alebo celoslovenských akcií eRka
- podpora dobrovoľníkov a vedúcich spoločenstiev z rôznych hľadísk
- materiálna i metodická podpora aktivít jednotlivých spoločenstiev
- pestrá ponuka publikácií pre deti z nášho vydavateľstva Rebrík (www.rebrik.sk)

- hodnotný a podnetný časopis Lusk pre dobrovoľnícku mládež, ktorý stojí člena eRka len 10% zo skutočných nákladov
a mnoho iného.

Aby toto dielo ako i jeho aktivity vo farnosti mohli fungovať, je činnosť eRka závislá i od členstva a členských príspevkov:

Každoročne preto pozývame nielen našich aktívnych stretkárov, ale i sympatizantov a nových členov o zapojenie sa do hnutia eRko formou členstva:

  • nových členov prosíme o vypísanie Registračného listu, ktorý prikladáme tu pod článkom. Následne je potrebné zaslať na adresu ZOFa  podpísaný Registračný list a uhradiť členský príspevok: 5 € na jednu osobu formou bankového prevodu, resp. do poštovej schránky či osobne. (Andrej Macho, Lipová 15, 926 01  Sereď)

  • aktívni členovia a sympatizanti, ktorí odovzdali Registračný list už v minulých rokoch, nemusia vypisovať tento list znovu. Stačí len zaslať bankovým prevodom (resp. do schránky či osobne) účastnícky príspevok5 € na osobu do nedele 05.11.2022. 
    IBAN SK45 1100 0000 0029 1360 6348    
  • ZOF (zodpovedná osoba eRka za farnosť) aktualizuje členské zoznamy na základe členských príspevkov, resp. prejaveného záujmu.


Takto získané členské príspevky sú odoslané na stredisko eRka-HKSD. My sa na základe členstva každoročne uchádzame cez Stredisko o podporu našich projektov počas roka a podporu letných táborov.

(Poznámka pre rodičov nových členov: Registračný list /dole v článku/ treba vyplniť zvlášť pre každé nové dieťa.)

 

PROSÍME O ODOVZDANIE podpísaného Registračného listu (noví členovia) a členského príspevku (všetci) do 05.11.2022.
Resp. do 15.07.2022 v prípade záujmu o účasť na letnom tábore ako člen.

eRko-HKSD sa aj v roku 2022 uchádza o Vašu priazeň cez 2% z Vašich daní. Nestojí Vás to nič, ale nám to pomôže pri práci s deťmi a mladými nielen na regionálnej, ale i celoslovenskej úrovni. eRko v Seredi využíva 2% z dane najmä na táborovú činnosť.

 

Kto môže dať percentá z dane pre eRko?

plagat-milion-deti-2021.jpgPápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi 18. októbra 2021 opäť pozýva farnosti, materské školy, školy aj rodiny, aby sa zapojili do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Jej cieľom je modliť sa za mier a jednotu vo svete a – ako vysvetľuje kardinál Mauro Piacenza, prezident ACN – povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a stálosť.

Tento rok stojí v centre sv. Jozef, a preto sa v materiáloch, ktoré sú k iniciatíve pripravené, citujú časti apoštolského listu Patris Corde (v preklade S otcovským srdcom), ktorým pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa, trvajúci do 8. decembra 2021. Tohtoročná kampaň povzbudzuje deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“. Kardinál Piacenza pripomína, že sv. Jozef, ochranca svätej Cirkvi, „je pre nás výborným príkladom toho, ako Boh môže obrátiť všetko na dobré prostredníctvom našej modlitby, vernosti a poslušnosti jeho slovu“.

Hoci sa roku 2021 očakával koniec obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu, situácia je na mnohých miestach stále rovnako vážna. Okrem toho zdravotná kríza nepredstavuje pre svet jedinú hrozbu. „Hlad, chudoba, korupcia, vojny a teror, strata hodnoty ľudského života, ako aj ničenie stvorenstva poznačili životy nespočetného množstva ľudí,“ konštatuje kardinál Piacenza a zdôrazňuje význam modlitby, najmä detskej modlitby, „ktorá sa otvára Božej pomoci a spáse“.

 

Modlitbový materiál na stiahnutie v 26 jazykoch a maľovanky nájdete na tejto adrese.

tabor 2021 spolocna orez Za tohtoročným eRko dobrodružstvom nás dopravili vlaky s prestupom v Galante. Následne sme sa objednaným autobusom dopravili zo Žarnovice do Ostrého Grúňa na Chatu Kollárová. Pobyt sme začínali večerou, po ktorej nasledovalo vybaľovanie vecí na izbách a spoločný program. Vylosovali sme si členov svojich tímov a následne sme spoločne podľa krátkej aktivity odhalili tohtoročnú tému eRko tábora. Cieľom táborovej témy bolo spoločne spoznať Slovensko v rôznych oblastiach - história, hrady, zámky, šľachtické rody, fauna, flóra, vodné diela, rieky, priemysel, baníctvo, hory, pohoria, národné parky a pod.

Každý deň sme za súťaže získavali zlatky - starodávne platidlo, ktoré si skupiny ukladali do svojich tímových mešcov.

Každé ráno začínalo budíčkom a rozcvičkou, ktorá sa niesla aj v podobe eRko tancov.

Svoje miesto mala v každom dni ranná i večerná modlitba, ktorá nás vždy vtiahla do duchovného sveta zaujímavým spôsobom. Každý večer sme tiež mali malý minikvíz, ktorý overil čo si z témy daného dňa jednotliví účastníci zapamätali.

OBNOVA ČLENSTVA NA ĎALŠÍ ROK


eRko-HKSD ako nadnárodná organizácia poskytuje svojim členom okrem zastrešenia stretiek i mnoho ďalšieho:

- celoročný program, ktorý vedie deti i mládež ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
- možnosť využívať mnoho materiálov a pomôcok na stretnutiach
- byť účastníkom akreditovaných kurzov, sústredení, podujatí a pod.

- zúčastňovať sa na podujatiach eRka za znížený účastnícky príspevok
- zapájať sa do kampaní a akcií eRka
prednostná účasť na letných eRko táboroch
- zúčastňovať sa regionálnych, územných alebo celoslovenských akcií eRka
- podpora dobrovoľníkov a vedúcich spoločenstiev z rôznych hľadísk
- materiálna i metodická podpora aktivít jednotlivých spoločenstiev
- pestrá ponuka publikácií pre deti z nášho vydavateľstva Rebrík

- hodnotný a podnetný časopis Lusk pre dobrovoľnícku mládež, ktorý stojí člena eRka len 10% zo skutočných nákladov
a mnoho iného.

Aby toto dielo ako i jeho aktivity vo farnosti mohli fungovať, je činnosť eRka závislá i od členstva a členských príspevkov:

Každoročne preto pozývame nielen našich aktívnych stretkárov, ale i sympatizantov a nových členov o zapojenie sa do hnutia eRko formou členstva:

  • nových členov prosíme o vypísanie Registračného listu, ktorý prikladáme tu pod článkom. Následne je potrebné zaslať na adresu ZOFa podpísaný Registračný list a uhradiť členský príspevok: 2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov formou bankového prevodu, resp. do poštovej schránky. (Andrej Macho, Lipová 15, 926 01  Sereď)

  • aktívni členovia a sympatizanti, ktorí odovzdali Registračný list už v minulých rokoch, nemusia vypisovať tento list znovu. Stačí len zaslať bankovým prevodom (resp. do schránky) účastnícky príspevok2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov ideálne najneskôr do nedele 14.11.2021. IBAN SK45 1100 0000 0029 1360 6348    
    Tých, čo príspevok neuhradia do 14.11.2021, prosíme ich, aby tak učinili neskôr.
  • ZOF (zodpovedná osoba eRka za farnosť) aktualizuje členské zoznamy na základe členských príspevkov a prejaveného záujmu.


Takto získané členské príspevky sú odoslané na stredisko eRka-HKSD. My sa na základe členstva každoročne uchádzame cez Stredisko o podporu našich projektov počas roka a podporu letných táborov.

(Poznámka pre rodičov nových členov: Registračný list treba vyplniť zvlášť pre každé nové dieťa.)

 

PROSÍME O ODOVZDANIE podpísaného Registračného listu (noví členovia) a členského príspevku (všetci) do 14.11.2021.