Aktivity

Články z jednotlivých táborov a akcií do roku 2016 nájdete na: http://sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/erko

tabor 2021 spolocna orez Za tohtoročným eRko dobrodružstvom nás dopravili vlaky s prestupom v Galante. Následne sme sa objednaným autobusom dopravili zo Žarnovice do Ostrého Grúňa na Chatu Kollárová. Pobyt sme začínali večerou, po ktorej nasledovalo vybaľovanie vecí na izbách a spoločný program. Vylosovali sme si členov svojich tímov a následne sme spoločne podľa krátkej aktivity odhalili tohtoročnú tému eRko tábora. Cieľom táborovej témy bolo spoločne spoznať Slovensko v rôznych oblastiach - história, hrady, zámky, šľachtické rody, fauna, flóra, vodné diela, rieky, priemysel, baníctvo, hory, pohoria, národné parky a pod.

Každý deň sme za súťaže získavali zlatky - starodávne platidlo, ktoré si skupiny ukladali do svojich tímových mešcov.

Každé ráno začínalo budíčkom a rozcvičkou, ktorá sa niesla aj v podobe eRko tancov.

Svoje miesto mala v každom dni ranná i večerná modlitba, ktorá nás vždy vtiahla do duchovného sveta zaujímavým spôsobom. Každý večer sme tiež mali malý minikvíz, ktorý overil čo si z témy daného dňa jednotliví účastníci zapamätali.

plagat-milion-deti-2021.jpgPápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi 18. októbra 2021 opäť pozýva farnosti, materské školy, školy aj rodiny, aby sa zapojili do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Jej cieľom je modliť sa za mier a jednotu vo svete a – ako vysvetľuje kardinál Mauro Piacenza, prezident ACN – povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a stálosť.

Tento rok stojí v centre sv. Jozef, a preto sa v materiáloch, ktoré sú k iniciatíve pripravené, citujú časti apoštolského listu Patris Corde (v preklade S otcovským srdcom), ktorým pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa, trvajúci do 8. decembra 2021. Tohtoročná kampaň povzbudzuje deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“. Kardinál Piacenza pripomína, že sv. Jozef, ochranca svätej Cirkvi, „je pre nás výborným príkladom toho, ako Boh môže obrátiť všetko na dobré prostredníctvom našej modlitby, vernosti a poslušnosti jeho slovu“.

Hoci sa roku 2021 očakával koniec obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu, situácia je na mnohých miestach stále rovnako vážna. Okrem toho zdravotná kríza nepredstavuje pre svet jedinú hrozbu. „Hlad, chudoba, korupcia, vojny a teror, strata hodnoty ľudského života, ako aj ničenie stvorenstva poznačili životy nespočetného množstva ľudí,“ konštatuje kardinál Piacenza a zdôrazňuje význam modlitby, najmä detskej modlitby, „ktorá sa otvára Božej pomoci a spáse“.

 

Modlitbový materiál na stiahnutie v 26 jazykoch a maľovanky nájdete na tejto adrese.

OBNOVA ČLENSTVA NA ĎALŠÍ ROK


eRko-HKSD ako nadnárodná organizácia poskytuje svojim členom okrem zastrešenia stretiek i mnoho ďalšieho:

- celoročný program, ktorý vedie deti i mládež ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
- možnosť využívať mnoho materiálov a pomôcok na stretnutiach
- byť účastníkom akreditovaných kurzov, sústredení, podujatí a pod.

- zúčastňovať sa na podujatiach eRka za znížený účastnícky príspevok
- zapájať sa do kampaní a akcií eRka
prednostná účasť na letných eRko táboroch
- zúčastňovať sa regionálnych, územných alebo celoslovenských akcií eRka
- podpora dobrovoľníkov a vedúcich spoločenstiev z rôznych hľadísk
- materiálna i metodická podpora aktivít jednotlivých spoločenstiev
- pestrá ponuka publikácií pre deti z nášho vydavateľstva Rebrík

- hodnotný a podnetný časopis Lusk pre dobrovoľnícku mládež, ktorý stojí člena eRka len 10% zo skutočných nákladov
a mnoho iného.

Aby toto dielo ako i jeho aktivity vo farnosti mohli fungovať, je činnosť eRka závislá i od členstva a členských príspevkov:

Každoročne preto pozývame nielen našich aktívnych stretkárov, ale i sympatizantov a nových členov o zapojenie sa do hnutia eRko formou členstva:

  • nových členov prosíme o vypísanie Registračného listu, ktorý prikladáme tu pod článkom. Následne je potrebné zaslať na adresu ZOFa podpísaný Registračný list a uhradiť členský príspevok: 2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov formou bankového prevodu, resp. do poštovej schránky. (Andrej Macho, Lipová 15, 926 01  Sereď)

  • aktívni členovia a sympatizanti, ktorí odovzdali Registračný list už v minulých rokoch, nemusia vypisovať tento list znovu. Stačí len zaslať bankovým prevodom (resp. do schránky) účastnícky príspevok2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov ideálne najneskôr do nedele 14.11.2021. IBAN SK45 1100 0000 0029 1360 6348    
    Tých, čo príspevok neuhradia do 14.11.2021, prosíme ich, aby tak učinili neskôr.
  • ZOF (zodpovedná osoba eRka za farnosť) aktualizuje členské zoznamy na základe členských príspevkov a prejaveného záujmu.


Takto získané členské príspevky sú odoslané na stredisko eRka-HKSD. My sa na základe členstva každoročne uchádzame cez Stredisko o podporu našich projektov počas roka a podporu letných táborov.

(Poznámka pre rodičov nových členov: Registračný list treba vyplniť zvlášť pre každé nové dieťa.)

 

PROSÍME O ODOVZDANIE podpísaného Registračného listu (noví členovia) a členského príspevku (všetci) do 14.11.2021.

Ahojte eRkári, sympatizanti a milí rodičia!

Po roku sa vám opäť hlásime so sviežou táborovou ponukou :-)

A opäť vás pozývame zažiť niečo nevšedné na našom spoločnom eRko tábore.

Ak máš 6 - 15 rokov, máš v našom termíne voľno, túžiš po super zážitkoch, chceš stretnúť starých aj nových kamarátov, vidieť nové miesta našej krajiny, obohatiť sa zaujímavou táborovou témou,
tak netreba váhať a prihlás sa! :-)

Kedy? 24. - 30. júl 2021

Kde? Kľakovská kotlina - región Tekov (Ostrý Grúň)

eRko-HKSD sa aj v roku 2021 uchádza o Vašu priazeň cez 2% z Vašich daní. Nestojí Vás to nič, ale nám to pomôže pri práci s deťmi a mladými nielen na regionálnej, ale i celoslovenskej úrovni.

 

Kto môže dať percentá z dane pre eRko?

AKTUÁLNY OZNAM ZO DŇA 20.12.2020: 
 
-----------------------------------------------------
7.12.2020:
Pozdravujeme Vás, milí eRkári :)
 
eRko-HKSD po mesiacoch plánovania a dôkladných príprav oficiálne vyhlásilo
26. ročník koledníckej kampane Dobrá novina s témou
 
Zapojí sa aj naše eRko spoločenstvo dňa 26.12.2020 po 14:00 h.
Tento rok to bude mať kampaň vzhľadom na aktuálnu situáciu iný organizačný priebeh, no myšlienka ostáva:
"Práve dnes potrebujú všetci ľudia počuť radostnú zvesť, slová nádeje, prianie zdravia a lepšieho nového roku, ako bol ten starý."

[Dobrá novina 2020 - pripomenutie]
 
Pozdravujeme všetkých :)
Pripomíname a povzbudzujeme mladšie i staršie deti k prihláseniu sa ku koledníkom Dobrej noviny :)
Pôvodný oznam zo 7.12. bol zasielaný mailom a zverejnený v skupine na FB: https://www.facebook.com/groups/erko.sered/permalink/3784924298205452/
Tak ako bolo avizované, dajte mi prosím vedieť do dnes 20.12. kto má záujem byť súčasťou koledníckej skupinky,
aby sme sa vedeli zorganizovať a dohodnúť si krátke nácviky :)
 
Vzhľadom na zákaz vychádzania bude tento rok kolednícky program v inej forme, a to konkrétne tak, že odprezentujeme skrátený program po sv. omši (26.12. alebo 6.1.) v kostole prihláseným rodinám :)
Nemusíte sa tejto inej formy báť, vopred si nacvičíme spolu tri piesne (+ triangel, perkusie) a rozdelíme krátke vinšíky a takto potešíme prihlásené rodiny :)
 
Program bude teda po sv. omšiach 26.12. alebo 6.1. a budeme ich mať rozdelené aj so skupinkou z CZŠ, takže ak by sa nám podarilo poskladať 2 skupinky, tak sa každej ujde jedna/dve sv. omše (prídeme na záver jednej sv. omše, po ktorej odprezentujeme program a následne môžeme ostať na druhej sv. omši).
PRIHLASUJTE SA MI PROSÍM DO DNES nedele 20.12. a dajte mi prosím tiež vedieť
aký termín by Vám pre koledovanie po sv. omšiach vyhovoval,
teda či sobota 26.12.2020 alebo streda 6.1.2021, aby som mohol informovať aj skupinku z CZŠ :)
 
Ďakujeme Vám veľmi pekne vopred za spoluprácu
a prajeme Vám všetkým veľa zdravia, nádeje, radosti a chorým uzdravenie 🎄🙏😇

Prinášame článok a pretriedenú fotogalériu z eRko tábora 2020, ktorý sa konal v termíne 26. 07. - 01. 08. 2020 v Rajeckých Tepliciach.


IMG 0018Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v druhom polroku šk. roka 2019/2020, kedy sme museli pozastaviť spoločné stretká, sme sa všetci  dobrovoľníci i deti s veľkým záujmom tešili na spoločný letný eRko tábor 2020, ktorý sa konal aj vďaka podpore mesta Sereď. Na zážitky bohatý týždeň eRkári a sympatizanti zo Serede a okolia tento rok opäť strávili v krásnom hornatom prostredí Rajeckej kotliny v kúpeľnom meste Rajecké Teplice a tematickým pilierom tohto týždňa bolo spoznávanie slovenských ľudových tradícií a zvykov.