Pravidelné detské stretká prebiehajú v nových priestoroch,
a to v budove vedľa gymnázia oproti mestskej knižnici.
Informácie o priestore nájdete na: http://sered.erko.sk/sered/aktivity/59-oznam-zmena-priestorov-pre-stretka

V šk. roku 2020/2021 sú vzhľadom na protiepidemické opatrenia stretká pozastavené. 

TERMÍN LETNÉHO ERKO TÁBORA: 24. (so) - 30. (pia) júla 2021
 

Aktivity

Články z jednotlivých táborov a akcií do roku 2016 nájdete na: http://sered.fara.sk/aktivity/spolocenstva/erko

Ahojte eRkári, sympatizanti a milí rodičia!

Po roku sa vám opäť hlásime so sviežou táborovou ponukou :-)

A opäť vás pozývame zažiť niečo nevšedné na našom spoločnom eRko tábore.

Ak máš 6 - 15 rokov, máš v našom termíne voľno, túžiš po super zážitkoch, chceš stretnúť starých aj nových kamarátov, vidieť nové miesta našej krajiny, obohatiť sa zaujímavou táborovou témou,
tak netreba váhať a prihlás sa! :-)

Kedy? 24. - 30. júl 2021

Kde? Kľakovská kotlina - región Tekov (Ostrý Grúň)

 

eRko tab 2021 web

 

PRIHLÁŠKY MÔŽETE ZÍSKAŤ NASLEDOVNE:

[Dobrá novina 2020 - pripomenutie]
 
Pozdravujeme všetkých :)
Pripomíname a povzbudzujeme mladšie i staršie deti k prihláseniu sa ku koledníkom Dobrej noviny :)
Pôvodný oznam zo 7.12. bol zasielaný mailom a zverejnený v skupine na FB: https://www.facebook.com/groups/erko.sered/permalink/3784924298205452/
Tak ako bolo avizované, dajte mi prosím vedieť do dnes 20.12. kto má záujem byť súčasťou koledníckej skupinky,
aby sme sa vedeli zorganizovať a dohodnúť si krátke nácviky :)
 
Vzhľadom na zákaz vychádzania bude tento rok kolednícky program v inej forme, a to konkrétne tak, že odprezentujeme skrátený program po sv. omši (26.12. alebo 6.1.) v kostole prihláseným rodinám :)
Nemusíte sa tejto inej formy báť, vopred si nacvičíme spolu tri piesne (+ triangel, perkusie) a rozdelíme krátke vinšíky a takto potešíme prihlásené rodiny :)
 
Program bude teda po sv. omšiach 26.12. alebo 6.1. a budeme ich mať rozdelené aj so skupinkou z CZŠ, takže ak by sa nám podarilo poskladať 2 skupinky, tak sa každej ujde jedna/dve sv. omše (prídeme na záver jednej sv. omše, po ktorej odprezentujeme program a následne môžeme ostať na druhej sv. omši).
PRIHLASUJTE SA MI PROSÍM DO DNES nedele 20.12. a dajte mi prosím tiež vedieť
aký termín by Vám pre koledovanie po sv. omšiach vyhovoval,
teda či sobota 26.12.2020 alebo streda 6.1.2021, aby som mohol informovať aj skupinku z CZŠ :)
 
Ďakujeme Vám veľmi pekne vopred za spoluprácu
a prajeme Vám všetkým veľa zdravia, nádeje, radosti a chorým uzdravenie 🎄🙏😇
AKTUÁLNY OZNAM ZO DŇA 20.12.2020: 
 
-----------------------------------------------------
7.12.2020:
Pozdravujeme Vás, milí eRkári :)
 
eRko-HKSD po mesiacoch plánovania a dôkladných príprav oficiálne vyhlásilo
26. ročník koledníckej kampane Dobrá novina s témou
 
Zapojí sa aj naše eRko spoločenstvo dňa 26.12. po 14:00 h.
Tento rok to bude mať kampaň vzhľadom na aktuálnu situáciu iný organizačný priebeh, no myšlienka ostáva:
"Práve dnes potrebujú všetci ľudia počuť radostnú zvesť, slová nádeje, prianie zdravia a lepšieho nového roku, ako bol ten starý."

OBNOVA ČLENSTVA NA ĎALŠÍ ROK


Hoci v októbri 2020 sme sa nestihli stretnúť vzhľadom na protiepidemické opatrenia, veríme, že sa čoskoro spolu stretneme na stretkách, akciách i letných táboroch.

eRko-HKSD ako nadnárodná organizácia poskytuje svojim členom okrem zastrešenia stretiek i mnoho ďalšieho:
- celoročný program, ktorý vedie deti i mládež ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
- možnosť využívať mnoho materiálov a pomôcok na stretnutiach
- byť účastníkom akreditovaných kurzov, sústredení, podujatí a pod.

- zúčastňovať sa na podujatiach eRka za znížený účastnícky príspevok
- zapájať sa do kampaní a akcií eRka
prednostná účasť na letných eRko táboroch
- zúčastňovať sa regionálnych, územných alebo celoslovenských akcií eRka
- podpora dobrovoľníkov a vedúcich spoločenstiev z rôznych hľadísk
- materiálna i metodická podpora aktivít jednotlivých spoločenstiev
- pestrá ponuka publikácií pre deti z nášho vydavateľstva Rebrík

- hodnotný a podnetný časopis Lusk pre dobrovoľnícku mládež, ktorý stojí člena eRka len 10% zo skutočných nákladov
a mnoho iného

Aby toto dielo ako i podpora jeho aktivít vo farnosti mohli ďalej rásť, je činnosť eRka závislá i od členstva  a členských príspevkov:

Každoročne preto vyzývame a prosíme nielen našich aktívnych členov, ale i sympatizantov a nových členov o zapojenie sa do hnutia eRko formou členstva:

  • nových členov prosíme o vypísanie Registračného listu, ktorý prikladáme tu pod článkom. Následne je potrebné zaslať na adresu ZOFa podpísaný Registračný list a uhradiť členský príspevok: 2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov formou bankového prevodu, vzhľadom na prijaté protiepidemické opatrenia. (Andrej Macho, Lipová 15, 926 01  Sereď)

  • aktívni členovia a sympatizanti, ktorí odovzdali Registračný list už minulý rok, nemusia vypisovať tento list znovu. Stačí len zaslať bankovým prevodom účastnícky príspevok2 € deti do 15 rokov, 3 € mládež nad 15 rokov ideálne najneskôr do nedele 15.11.2020. IBAN SK45 1100 0000 0029 1360 6348    
    Tých čo príspevok neuhradia do 15.11.2020, prosíme ich, aby tak učinili neskôr keď to bude možné. 
  • Tento rok nebude potrebné podpisovať evidenčné zoznamy. ZOF (zodpovedná osoba eRka za farnosť) aktualizuje členské zoznamy na základe členských príspevkov a prejaveného záujmu a podpíše čestné vyhlásenie za celé spoločenstvo eRko Sereď.


Takto získané členské príspevky sú odoslané na stredisko eRka-HKSD. My sa na základe členstva každoročne uchádzame cez Stredisko o podporu našich projektov počas roka.

(Poznámka pre rodičov nových členov: Registračný list treba vyplniť zvlášť pre každé nové dieťa.)

 

PROSÍME O ODOVZDANIE podpísaného Registračného listu (noví členovia) a členského príspevku (všetci) do 15.11.2020.

Ahojte eRkári, sympatizanti a milí rodičia!

Po roku sa vám opäť hlásime so sviežou táborovou ponukou :-)

A opäť vás pozývame zažiť niečo nevšedné na našom spoločnom eRko tábore.

Ak máš 6 - 14 rokov, máš v náš termín voľno, túžiš po super zážitkoch, chceš stretnúť starých aj nových priateľov, vidieť nové miesta našej krajiny, obohatiť sa zaujímavou národnou táborovou témou,
tak netreba váhať a prihlás sa! :-)

Kedy? 26. júl - 01. august 2020

Kde? Chránená prírodná oblasť Rajecká kotlina, Horné Považie

 

eRko tab 2020 web

 

PRIHLÁŠKY MÔŽETE ZÍSKAŤ NASLEDOVNE:

Vážení rodičia, milí eRkári,
na základe výzvy Predsedníctva eRka sa
nebudú konať stretká v termínoch od 13.3. až do 31.5.2020
v súvislosti s plošnými preventívnymi opatreniami ÚVZSR.
Ďakujeme za pochopenie a želáme všetko dobré
Milí rodičia, eRkári i sympatizanti :-)
  • Na základe kuloárnych informácií Vás informujeme, že letný eRko tábor budeme organizovať v pôvodne plánovanom termíne 26. júl - 1. august 2020 O:) :)
  • Ak by sme museli organizáciu tábora zrušiť napr. kvôli zlej epidemiologickej situácii, tak Vám to oznámime najneskôr 14 dní pred konaním tábora s refundáciou.

eRko-HKSD sa aj tento rok uchádza o Vašu priazeň cez 2% z Vašich daní. Nestojí Vás to nič, ale nám to pomôže pri práci s deťmi a mladými nielen na regionálnej, ale i celoslovenskej úrovni.

Ak chcete nasmerovať časť svojich daní pre deti, rozhodnite sa pre eRko:

…aby deti a ich animátori robili kroky k osobnej zrelosti, rozvíjali svoje talenty a zručnosti v spoločenstve. Približne 7 000 detí a mladých sa pravidelne schádza na stretkách po celom Slovensku a každoročne objavujú nové dobrodružstvá na 130 táboroch.

…aby deti objavovali svet s priateľmi, čítali a porozumeli. Rebrík je jediný detský katolícky časopis pre deti od 6 – 10 rokov na Slovensku. eRko ho vydáva desaťkrát ročne už 28 rokov. 

…aby sme prinášali do rodín radostnú vianočnú zvesť a učili sa solidarite s núdznymi. Vďaka koledníckej akcii Dobrá novina podporilo eRko v minulom roku viac ako 25 rozvojových projektov pre núdznych v Afrike.

...aby sa animátori zúčastňovali na akreditovanom vzdelávaní a poskytovali tak deťom kvalitný celoročný program.Uvedomujeme si, že viesť deti v eRku je zámerná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá vyžaduje neustály osobnostný rozvoj a vzdelávanie sa mladých ľudí, ktorí sa deťom venujú.

Kto môže dať percentá z dane pre eRko?

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera