eRko tábor 2023 sa uskutoční v termíne 06. (nedeľa) - 11. augusta (piatok) 2023

Pravidelné detské stretká prebiehajú v zrekonštruovaných priestoroch farskej pivnice
každý nepárny piatok v čase 15:45 - 17:00 h (okrem prázdnin).

ERKO stretká sú pre všetky deti od 2. do 8. ročníka ZŠ (vrátane).

INFORMÁCIE O STRETKÁCH (bývajú OKREM prázdnin a štátnych sviatkov):

eRko stretká bývajú v šk. roku 2022/2023 každý nepárny piatok od 15:45 do 17:00 vo farskej klubovni (vchod cez sivú bránku za kostolom).

 

Tešíme sa i na nových členov :)


Zodpovedná osoba eRka (ZOF) za mesto Sereď je Andrej-Macho.

Členmi komisie Dobrej noviny pre Trnavskú arcidiecézu sú Maťka-Ševčíková a Peter-Madeja.

Programovou koordinátorkou Dobrej noviny za eRko Sereď je Alexandra-Sűttőová.

erko tab16 1

Ďalšími animátormi sú Michaela-Ambrušová, Milan-Navrátil, Matej-Macho, Laura-Skupinová, Saška-Sűttőová, Tama-Sűttőová, Monika-Mikulášová, Ema-Uramová, Alex-Irsáková, Majka-Palacková.

Cez prázdniny a sviatky stretká nie sú, no za to sa deti i animátori každoročne tešia na veľkolepý letný tábor :)

Od roku 2022 sa venujú deťom na eRko stretkách i pomocní animátori Peťo Skupin, Aďo-Skupin a Veronika-Baričiaková.

 

Počas stretiek máme s deťmi aktivity na rôzne témy, rozprávame sa s nimi o kresťanskom živote a paralelách do bežného života, hráme, športujeme, zúčastňujeme sa na akciách s ostatnými eRkármi na regionálnej i celoslovenskej úrovni a na podujatiach organizovaných spolu s mestom Sereď (Spoznaj svoje mesto, Naše mesto). Taktiež mávame s deťmi aj duchovný program. Keď je pekný čas, radi vybehneme do prírody alebo podnikáme rôzne výlety.VIAC O TOM ČO JE ERKO NÁJDETE NA: www.erko.sk, 

PÔSOBENIE V SEREDI: http://sered.erko.sk/sered/posobenie

www.sered.fara.sk/spolocenstva/erko
http://www.sered.fara.sk/spolocenstva/erko/aktuality/186-viete-co-je-erko

 

VEDÚCI DETSKÉHO SPOLOČENSTVA SI HOVORÍ:

(Pedagogická vízia eRkára)

Chcem pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí v mojom stretku, aby z nich vyrástli zrelé kresťanské osobnosti.

Chcem, aby sa naše spoločenstvo pravidelne stretávalo viac rokov. Uvedomujem si, že viesť deti v eRku je zámerná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá vyžaduje môj neustály osobnostný rozvoj a vzdelávanie sa.

Uvedomujem si, že okrem prirodzenej výchovy mám viesť deti za ruku i k nadprirodzeným hodnotám. Umožním deťom zažiť Cirkev ako spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí.

Cez život v našom spoločenstve budeme spoznávať svet okolo nás a budú sa rozvíjať dôležité životné zručnosti detí (a aj moje:).

Je pekné, keď v eRku nosíme eRko-tričká. Ja chcem byť však predovšetkým nositeľom eRkárskych hodnôt: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera. Naše priateľstvo a vzájomné vzťahy nám budú pomáha pri formovaní a upevňovaní postojov kresťanskej lásky (štýl Mám rád…).

Chcem, aby sme spolu s deťmi boli tými, ktorí tvorivo prispievajú k rozvoju spoločnosti a pozitívne ovplyvňujú jej hodnotové smerovanie.

Viem, že sa to bude diať najmä cez môj osobný príklad života, ktorý budem prežívať spolu s deťmi v našom spoločenstve v duchu motta: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí“

 

Stretko

Základom činnosti eRka je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla v dvojtýždenných intervaloch. Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci, pre ktorých eRko pravidelne pripravuje vzdelávacie kurzy a metodické materiály. Stretko má rodinný charakter. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné spoločenstvo. Stretko rastie so svojimi členmi niekoľko rokov. Prácu s deťmi zakladá vedúci stretka na kresťanských hodnotách a ich prenášaní do praktického života.

 

Tešíme sa na teba, tak neváhaj a príď medzi nás :)


eRko_-_pozadie_2014