ERKO stretká sú pre všetky deti od 1. ročníka ZŠ.

INFORMÁCIE O STRETKÁCH (bývajú OKREM prázdnin a štátnych sviatkov):

Mladší eRkári (druháci až ôsmaci) - eRko stretká sú každý piatok od 16:15 do 17:30 v novej klubovni oproti mestskej knižnici (http://sered.erko.sk/images/clanky/mapa-klubovna.png)

 

Starší eRkári (deviataci a vyššie) - eRko stretká bývajú v piatok od 19:00 v Pastoračnom centre na fare. Nakoľko tieto staršie stretká nebývajú pravidelne, treba sa v prípade záujmu informovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tešíme sa i na nových členov :)


Zodpovedná osoba eRka (ZOF) za mesto Sereď je Andrej Macho: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Členom komisie Dobrej noviny pre Trnavskú arcidiecézu je Alžbeta Kojšová (Sereď) a Peter Madeja (Dechtice).
Programovou koordinátorkou Dobrej noviny za eRko Sereď je Andrea Sűttőová.

erko tab16 1

Ďalšími vedúcimi sú Michaela Ambrušová, Mária Pekárová, Milan Navrátil, Matej Macho, Laura Skupinová, Saška a Tamarka Sűttőové, Monika Mikulášová, Ema Uramová, Adriana Bojňanská, Alex Irsáková, Ján Pavol Hužovič. Dĺžka stretiek je približne 1,5 hod.

Cez prázdniny a sviatky stretká nie sú, no za to sa deti i vedúci každoročne tešia na veľkolepý letný tábor :)

Od roku 2018 sa venujú deťom na eRko stretkách i pomocní animátori ako Lenka Polednáková, Mária Palacková a Patrik Široký.

 

Počas stretiek sa s deťmi modlíme, rozprávame o kresťanskom živote a paralelách do bežného života, hráme, športujeme, zúčastňujeme sa na akciách s ostatnými eRkármi na regionálnej i celoslovenskej úrovni a na podujatiach organizovaných spolu s mestom Sereď (Spoznaj svoje mesto, Naše mesto). Keď je pekný čas, radi vybehneme do prírody alebo podnikáme rôzne výlety.VIAC O TOM ČO JE ERKO NÁJDETE NA: www.erko.sk, 

PÔSOBENIE V SEREDI: http://sered.erko.sk/sered/posobenie

www.sered.fara.sk/spolocenstva/erko
http://www.sered.fara.sk/spolocenstva/erko/aktuality/186-viete-co-je-erko,

 

VEDÚCI DETSKÉHO SPOLOČENSTVA SI HOVORÍ:

(Pedagogická vízia eRkára)

Chcem pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí v mojom stretku, aby z nich vyrástli zrelé kresťanské osobnosti.

Chcem, aby sa naše spoločenstvo pravidelne stretávalo viac rokov. Uvedomujem si, že viesť deti v eRku je zámerná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá vyžaduje môj neustály osobnostný rozvoj a vzdelávanie sa.

Uvedomujem si, že okrem prirodzenej výchovy mám viesť deti za ruku i k nadprirodzeným hodnotám. Umožním deťom zažiť Cirkev ako spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí.

Cez život v našom spoločenstve budeme spoznávať svet okolo nás a budú sa rozvíjať dôležité životné zručnosti detí (a aj moje:).

Je pekné, keď v eRku nosíme eRko-tričká. Ja chcem byť však predovšetkým nositeľom eRkárskych hodnôt: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera. Naše priateľstvo a vzájomné vzťahy nám budú pomáha pri formovaní a upevňovaní postojov kresťanskej lásky (štýl Mám rád…).

Chcem, aby sme spolu s deťmi boli tými, ktorí tvorivo prispievajú k rozvoju spoločnosti a pozitívne ovplyvňujú jej hodnotové smerovanie.

Viem, že sa to bude diať najmä cez môj osobný príklad života, ktorý budem prežívať spolu s deťmi v našom spoločenstve v duchu motta: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí“

 

Stretko smiley

mila.png

Základom činnosti eRka je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci, pre ktorých eRko pravidelne pripravuje vzdelávacie kurzy a metodické materiály. Stretko má rodinný charakter. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné spoločenstvo. Stretko rastie so svojimi členmi niekoľko rokov. Prácu s deťmi zakladá vedúci stretka na kresťanských hodnotách a ich prenášaní do praktického života.

 

Tešíme sa na teba, tak neváhaj a príď medzi nás :)


eRko_-_pozadie_2014