eRko tábor 2023 sa uskutoční v termíne 06. (nedeľa) - 11. augusta (piatok) 2023

Pravidelné detské stretká prebiehajú v zrekonštruovaných priestoroch farskej pivnice
každý nepárny piatok v čase 15:45 - 17:00 h (okrem prázdnin).

Pozícia:
Zodpovedná osoba celoslovenskej organizácie pracujúcej s deťmi a mládežou - eRko-HKSD, pre mesto Sereď a Trnavský kraj (OC Trnava)
Adresa:
STREDISKO:
eRko - HKSD
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Slovakia

PÔSOBENIE ERKA V SEREDI:
Naša klubovňa:
http://sered.erko.sk/images/clanky/mapa-klubovna.png
--- Začlenenie v regionálnej štruktúre: ---
Územie: Západ
Oblastné centrum: Trnava
Mesto/obec: Sereď
Telefónne číslo:
Mobil: na vyžiadanie
Fax:
Email: andrej.macho@erko.sk
Mobilné číslo:
Fakturačné údaje v sekcii Doplnkové informácie.
Odoslať e-mail
(voliteľné)
Doplnkové informácie:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE pre zložku eRko Sereď:

eRko – HKSD, Územie Západ

Bullova 5, 84101 Bratislava

IČO: 00605093   DIČ: 2020848214

Právna forma: občianske združenie

Štatutár: Mgr. Miroslava Selecká

Zodpovedná osoba pre mesto Sereď: Andrej Macho, ZOF