Pravidelné detské stretká prebiehajú v zrekonštruovaných priestoroch farskej pivnice
každý párny týždeň v piatok v čase 15:45 - 17:00 h (okrem prázdnin a sviatkov).

ERKO logo priehleRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, je celoslovenská organizácia orientujúca sa na výchovu detí v kresťanskom duchu. eRko – od písmena R, podľa hesla eRkárov: Radosť Rozdávaním Rastie.

Prvé stretko eRka v Seredi sa uskutočnilo 23. októbra 2005. Našlo sa pár mladých ľudí, ktorí sa chceli venovať deťom a potom sa našlo veľa detí, ktoré chceli na eRko chodiť. Hneď na prvé stretko prišlo 24 detí.

Na stretkách sa venujeme predovšetkým výchove detí v duchu kresťanských hodnôt formou rozhovorov na rôzne témy, scénok, dynamík. Snažíme sa ich viesť k tomu, aby mali v Ježišovi dobrého priateľa, ukázať im dôležité životné hodnoty, vieru, a tiež vytvárať pekné kamarátske spoločenstvá.


Na stretkách sa tiež veľa hráme, súťažíme, spievame, tancujeme, kreslíme a modlíme sa. Zapájame sa do kampaní, ktoré eRko vyhlasuje, napr. Deň počatého dieťaťa, Vypni telku zapni seba, Detský čin pomoci, Dobrá novina a Výchovné programy.

Činnosť eRka v Seredi  je mapovaná na www.sered.erko.sk aj v sekcii Aktivity.
Články z jednotlivých táborov a akcií do roku 2016 nájdete na: https://sered.fara.sk/old/spolocenstva/erko

Deň počatého dieťaťa - Biela stužka – nosením bielej stužky prejavujeme úctu k životu nenarodeného dieťaťa

Vypni telku, zapni seba – počas májového týždňa deti motivujeme k tomu, aby svoj čas prežívali zmysluplne a tvorivo, ponúkame im rôzne aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť, aby mali menej času na televíziu

Detský čin pomoci – v mesiaci október sa zameriavame ešte viac na poukázanie zmyslu pomoci druhým a dobrých skutkov, deti sa samostatne i spolu so stretkom  usilujú pomáhať, kde treba

Dobrá novina – koledujeme vo vianočnom čase. Koledovanie je spojené s finančnou zbierkou pre potreby núdznych v krajinách tretieho sveta

Okrem bežných stretiek uskutočňujeme aj rôzne iné akcie. Napríklad sánkovačky, športové stretká v športovej hale, oslavy Dňa detí, špeciálne Vianočné stretká, výlety do okolia (Topoľčianky – zubria zvernica, zámok, Národný žrebčín; Červený kameň – hrad, vystúpenie sokoliarov, Hlohovec - planetárium) i viacdňové výlety a tábory: Smolenice (máj 2006), Marianka (júl 2007), Modra-Harmónia (október 2007), Terchová – Starý Dvor (júl 2008), Vlčí Vrch (máj 2009, júl 2010), Oščadnica (júl 2011), Veľké Rovné (júl 2012), Pruské (júl 2013, 2014), Kokava nad Rimavicou (august 2015), Zubák (august 2016), Pružina (august 2017), Zliechov (august 2018),...

Táto práca nás napĺňa a teší a cítime, že Boh nás požehnáva.

Činnosť eRka v Seredi finančne podporili:

Mons. Ján Bučík, dekan-farár
Mestský úrad v Seredi
Trnavský samosprávny kraj
Ministerstvo školstva SR
Mgr. Václav Ďurčo, dekan-farár
Mgr. Peter Cibira, dekan-farár
PhDr. Róbert Ťapušík, kaplán
Vsdp. Libor Škriputa, kanonik dekan-farár
farský úrad Sereď
p. Pavol Kurbel
r. Skupinová
r. Baričiaková
p. Juraj Mikuláš

rodičia "našich" detí a ďalší nemenovaní

Ďakujeme tiež Cirkevnej záklednej škole a pani riaditeľke za poskytnutie priestorov na stretávanie sa jednej skupinky do roku 2016.
Ďakujeme p. dekanovi za poskytovanie priestorov na naše akcie počas roka.

Všetkým Vám zo srdca veľmi ďakujeme!
 
dakujeme