eRko tábor 2023 sa uskutoční v termíne 06. (nedeľa) - 11. augusta (piatok) 2023

Pravidelné detské stretká prebiehajú v zrekonštruovaných priestoroch farskej pivnice
každý nepárny piatok v čase 15:45 - 17:00 h (okrem prázdnin).

Korene eRka siahajú do roku 1867, kedy hnala ľudí túžba pomáhať svojim farnostiam a celej Cirkvi ako laici (teda obyčajný ľud). V Taliansku sa teda vyformovala tzv. Katolícka akcia (pozor! na Slovensku vytvorili komunisti organizáciu s rovnakým názvom za účelom ovládať Cirkev, avšak pravá Kat. akcia pôsobila u nás neskôr ako Laické apoštolské hnutie!) „Sen dvoch mladíkov, ktorý sa časom stal cestou viery pre mnohé generácie, povolaním k svätosti pre mnoho ľudí.“ Týmito slovami nazval pápež František Katolícku akciu, ktorú pred 150 rokmi v Taliansku založili Mario Fani a Giovanni Acquaderni.

Neskôr od roku 1960 sa aktívni mladí ľudia cez hnutie eRko (vtedy sme sa tak ešte nevolali) starali o vysokoškolskú mládež a neskôr deti. Organizovali rôzne výlety a stretnutia na budovanie vzťahu k ľuďom, k Bohu a k prírode, kde častokrát chodievali najmä cez prázdniny.

Práca s deťmi podobná dnešnému eRku začala v roku 1973 na základe potreby pomôcť pri výchove detí v kresťanských rodinách. Podnecovateľom k laickému apoštolátu detí bol v tých rokoch Evžen Valovič (dnes čestný predseda eRka), ktorý oslovoval pre prácu s deťmi najmä mladých vysokoškolákov. V čase totalitného režimu bola činnosť vykonávaná tajne s duchovnou starostlivosťou otca biskupa Jána Ch. Korca. Mladí sa stretávali s deťmi v rodinách detí a na výletoch. Spolupracovali spolu skupinky rodín, mládežníkov a detí. Po udalostiach Zamatovej revolúcie (1989) vznikla medzi nimi myšlienka založiť samostatné organizácie. Prvé vzniklo Hnutie kresťanských rodín, kde pracovala komisia pre výchovu detí (ktorá prešla potom pod eRko). V lete 1990 začala dlhodobá medzinárodná spolupráca s detskou rakúskou organizáciou Katholische Jungschar Österreich a na celoslovenskej rade 22.9.1990 mladí, ktorí pracovali s deťmi, spísali stanovy samostatnej organizácie Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Od decembra roku 1990 začali používať názov eRko.

Oficiálny vznik eRka sa datuje na 3.10.1990, kedy zaregistrovali naše Stanovy na Ministerstve vnútra SR. Od začiatku až doteraz je našou hlavnou činnosťou systematická práca s deťmi v spoločenstvách počas celého roka. Deti majú svoje spoločenstvá často až do dosiahnutia mládežníckeho veku. V uplynulom období viacerí detskí členovia dorástli a stali sa vedúcimi spoločenstiev ako aj lídrami v zodpovedných pozíciách organizačnej štruktúry.

Základnou organizačnou jednotkou je oblastné centrum (OC), ktoré združuje detské spoločenstvá v istom regióne. V čase vzniku malo eRko 15 OC a približne 1000 členov.

V priebehu rokov sme si vytvorili vlastný systém vzdelávania a neustále ho rozvíjame. Od roku 1990 vydáva eRko pre deti na SR jediný katolícky detský časopis REBRÍK. Od roku 1991 vychádza pre vedúcich eRka metodický časopis LUSK a ďalšie metodické materiály a príručky. V roku 1992 sme zaviedli systém ročných tém – vlastná metodika a námety na stretnutia primerané veku jednotlivých členov. Neskôr sme začali realizovať aj väčšie aktivity pre deti napr.: kampaň Vypni telku, zapni seba, Detský čin pomoci a celoslovenské stretnutie koledníkov – Púť detí. Rast organizácie si vyžiadal zmenu organizačnej štruktúry, ktorá sa uskutočnila v januári 1998. Oblastné centrá sme rozdelili do päť územných rád, z ktorých sú volení členovia do najvyššieho orgánu.

DOBRÁ NOVINA – koledovanie detí vo vianočnom období spojené so zbierkou pre potreby núdznych v rozvojových krajinách sa prvykrát uskutočnilo v roku 1995. Popri obnovení tradície koledovania obsahuje aj rozmer solidarity, rozvojovej pomoci a vzdelávania. Do 14. ročníka DOBREJ NOVINY sa zapojilo viac ako 25000 koledníkov z 1195 obcí Slovenska. V roku 2002 eRko prvykrát vyslalo dobrovoľníkov na niekoľkomesačnú dobrovoľnícku službu do projektov v Afrike.

Od začiatku činnosti vydávame časopis pre deti od 6 – 10 rokov REBRÍK, ktorý v školskom roku 2009/2010 dosiahol svoj jubilejný 20. ročník. V rámci vydavateľskej činnosti pre deti vychádzajú tiež dlhoročne publikácie pre deti ako TIK TAk blok, deviatniky a pod.

História (klikni na roky pre čítanie)

historia_1987-1990

historia 1990-2000

prve veci v prvych 10-tich rokoch eRka

prvy bilten eRka z r.1992

historia 2001

historia 2002

historia 2003

historia 2004

historia 2005

historia 2006 – 2008

Mier pre Sudán (1998) - (klikni na roky pre čítanie)

mier pre sudan – strucne

mier pre sudan-obrazky

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera