Pravidelné detské stretká prebiehajú v zrekonštruovaných priestoroch farskej pivnice
každý párny týždeň v piatok v čase 15:45 - 17:00 h (okrem prázdnin a sviatkov).

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera