sered tabor 2019 zmensena copy

S odstupom času prinášame článok a pretriedenú fotogalériu z eRko tábora 2019, ktorý sa konal v termíne 05. - 11. 08. 2019.


Dobrodružný týždeň eRkári tento rok strávili v krásnom hornatom prostredí Rajeckej kotliny a pilierom tohto týždňa bolo rozvíjanie čností statočnosť, odvaha a čestnosť pri spoznávaní starovekých civilizácií.

Cieľom táborovej témy bolo spoločne spoznávať históriu starovekých civilizácií.

Činnosť eRka v Seredi je rôzna: pravidelné celoročné stretnutia s deťmi, letné tábory v rôznych kútoch Slovenska, poznávacie výlety, regionálna akcia Deň radosti, kampane: Vypni telku, zapni seba; Detský čin pomoci; Sviečka za nenarodené deti; Deň počatého dieťaťa; rozvojová pomoc v Afrike cez koledovanie Dobrej noviny, ktorej je eRko-HKSD zakladajúcim členom; príprava stanovíšť a programu pre deti na každoročnom Farskom agapé v Seredi; dobrovoľnícke aktivity pre mesto Sereď: Spoločne za krajšie mesto, Naše mesto,... a pod.

 

Za doterajšiu akúkoľvek formu podpory, pomoc a sprevádzanie od roku 2005 ďakujeme všetkým nemenovaným i menovaným:

Mons. Ján Bučík, dekan-farár
Mestský úrad v Seredi
Trnavský samosprávny kraj
Ministerstvo školstva SR
Mgr. Václav Ďurčo, dekan-farár
Mgr. Peter Cibira, dekan-farár
PhDr. Mgr. Róbert Ťapušík, kaplán
p. Pavol Kurbel
potraviny Téčko Sereď, rodina Takáčová
r. Baričiaková
p. Juraj Mikuláš
r. Orlická
vsdp. Libor Škriputa, dekan-farár
Obchodné centrum Kurbel
CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi
PSA Peugeot Citroën
IDC Holding Sedita a. s.
duchovní otcovia farnosti Sereď

darcovia 2%, resp. 3% z dane

rodičia "našich" detí a ďalší nemenovaní

Všetkým Vám zo srdca veľmi ďakujeme!

 

dakujeme

Možnosť podpory: http://sered.erko.sk/podpora/sered

Činnosť eRka v Seredi je rôzna: pravidelné celoročné stretnutia s deťmi, výlety, Deň radosti, kampane: Vypni telku, zapni seba; Detský čin pomoci; Sviečka za nenarodené deti; Deň počatého dieťaťa; rozvojová pomoc v Afrike cez koledovanie Dobrej noviny, ktorej je eRko-HKSD zakladajúcim členom; príprava stanovíšť a programu pre deti na každoročnom Farskom agapé v Seredi; dobrovoľnícke aktivity pre mesto Sereď: Spoločne za krajšie mesto, Naše mesto,...


Ak máte možnosť podporiť činnosť
celoslovenskej organizácie eRko-HKSD v Seredi prostredníctvom dcérskeho spoločenstva eRko Sereď a jeho systematickú mimoškolskú činnosť s deťmi, môžete tak urobiť nasledovne:

  • Materiálne:
    1. vecami: kancelársky papier (A4), farebné papiere, baliaci papier (biely - na malovanie), zdravotnícke pomôcky na tábor,...
    2. strava na stretkách: sirupy, sladkosti, slanosti
  • Finančne - poukázaním sumy

Šampionát lásky počas Detského činu pomoci je za nami a pred nami je november, v ktorom nás čakajú tiež zaujímavé aktivity :)
S novembrom súvisí aj rozdávanie informačných letáčikov o eRku a EVIDOVANIE ČLENSTVA. 
Vážime si všetkých, ktorí sa rozhodli s nami kráčať vpred, formovať sa a obohacovať sa navzájom. Pre potreby podpory rôznych aktivít, ktoré eRko na SR organizuje pre deti i mládež, je potrebné evidovať členstvo, vďaka čomu je možné uchádzať sa o podporu na MŠVVaŠ SR. Preto prosíme všetkých členov i nových sympatizantov o krátku pozornosť ...

ERKO logo priehleRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, je celoslovenská organizácia orientujúca sa na výchovu detí v kresťanskom duchu. eRko – od písmena R, podľa hesla eRkárov: Radosť Rozdávaním Rastie.

Prvé stretko eRka v Seredi sa uskutočnilo 23. októbra 2005. Našlo sa pár mladých ľudí, ktorí sa chceli venovať deťom a potom sa našlo veľa detí, ktoré chceli na eRko chodiť. Hneď na prvé stretko prišlo 24 detí.

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera