eRko tábor 2023 sa uskutoční v termíne 06. (nedeľa) - 11. augusta (piatok) 2023

Pravidelné detské stretká prebiehajú v zrekonštruovaných priestoroch farskej pivnice
každý nepárny piatok v čase 15:45 - 17:00 h (okrem prázdnin).

Hodnoty eRka

Živá viera

Úcta k životu

Otvorené spoločenstvo

Radostná služba

Zodpovednosť a dôvera