Prinášame článok a pretriedenú fotogalériu z eRko tábora 2020, ktorý sa konal v termíne 26. 07. - 01. 08. 2020 v Rajeckých Tepliciach.


IMG 0018Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v druhom polroku šk. roka 2019/2020, kedy sme museli pozastaviť spoločné stretká, sme sa všetci  dobrovoľníci i deti s veľkým záujmom tešili na spoločný letný eRko tábor 2020, ktorý sa konal aj vďaka podpore mesta Sereď. Na zážitky bohatý týždeň eRkári a sympatizanti zo Serede a okolia tento rok opäť strávili v krásnom hornatom prostredí Rajeckej kotliny v kúpeľnom meste Rajecké Teplice a tematickým pilierom tohto týždňa bolo spoznávanie slovenských ľudových tradícií a zvykov.

 

Nedeľa 26. 07. 2020:

Za tohtoročným eRko dobrodružstvom nás dopravili vlaky s prestupom v Trnave a Žiline. Pobyt sme začínali večerou, po ktorom nasledoval spoločný program. Vylosovali sme si členov svojich tímov a následne sme spoločne podľa krátkej aktivity odhalili tohtoročnú tému eRko tábora. Cieľom táborovej témy bolo spoločne spoznať slovenské ľudové tradície a zvyky.

Každý deň sme za súťaže získavali krásne stuhy, ktoré si skupiny priväzovali na svoje "Prvé máje".

Každé ráno začínalo zaujímavým budíčkom a rozcvičkou, ktorá sa niesla aj v podobe eRko tancov.

Svoje miesto mala v každom dni ranná i večerná modlitba, ktorá nás vždy vtiahla do duchovného sveta zaujímavým spôsobom. Každý večer sme tiež mali malý minikvíz, ktorý overil čo si zo sviatkov a tradícií v danom dni jednotliví účastníci zapamätali. Víťazi minikvízu si losovali z rulety nejaké zábavné úlohy, ktoré im museli animátori splniť.

V pondelok sme spoznávali jarné sviatky: vynášanie moreny, veľkonočné sviatky, Turíce a pod. Deti si v tento deň vyrábali vlastné tímové moreny najmä z prírodného materiálu, kde sa prejavila ich kreativita. Okrem iných aktivít sa počas dňa oboznámili aj s ľudovou slovesnosťou a spoločným úsilím zostavovali pranostiky, ktorých časti získali na jednotlivých zábavných stanovištiach. Poobedný program sa zavŕšil štipcovou naháňačkou a veľkonočnou oblievačkou.

Pondelkový večerný program bol inšpirovaný známou televíznou vedomostnou súťažou, kde si každý tím zasúťažil a overil svoje vedomosti.

V utorok sme spoznávali letné sviatky: letný slnovrat, svätojánska noc, sv. Ján Krstiteľ, sv. Peter a Pavol...

Pre tímy boli pripravené aktivity na stanovištiach (usporiadanie pohárov pomocou balónov, triedenie farby pomocou slamky, spolupráca pri motaní špagátu, a pod.). Taktiež sme sa zahrali jednu netradičnú hru ("netradičná vybíjaná") na betónovom ihrisku, do ktorej sa zapojili aj animátori. Deň bol vyplnený aj rôznymi obmenami známych hier v ihriskovom prevedení (napr. vodné piškvorky, kameň/papier/nožnice). V tento deň sme sa taktiež tešili aj na nočnú hru v rámci "svätojánskej noci", ale pre silnú búrku sa neuskutočnila.

V stredu sme sa oboznamovali so zimnými sviatkami, napr. stridžie dni, sv. Katarína, sv. Mikuláš, sv. Lucia, Advent. Doobeda tímy absolvovali 7 rozumových a 7 pohybových aktivít, za ktoré získali materiál na zostavenie lucijného stolčeka. Deti sa taktiež dozvedeli prečo dávajú okolo lucijného stolčeka mak. V tento deň sme si taktiež predstavili advent a jednotlivé skupiny súťažili v tom, ktorý z nich postaví krajší adventný veniec.

Večerný program bol trochu iný, nový, netradičný, no plný smiechu. O zábavu sa postaralo hádanie "Čo je v krabici".

Štvrtok nás čakala túra, a preto hneď po raňajkách sme si predstavili dnešné sviatky: dožinky, hody, sviatok všetkých svätých, pamiatka zosnulých,...

Na túru sme sa vybrali na Skalky (778 m. n. m.) nad Rajeckými Teplicami. Začiatok bol síce ťažší, no po zvyšok cesty sme si vychutnávali horský vzduch a lesom sa niesol štebot našich malých turistov. Niektorí si zaspomínali i na minuloročnú túru na Kľak (1352 m. n. m.).

Po návrate na chatu a sprche sme sa zahrali ešte jednu detektívnu hru "Zločinci". Nasledovala večera a po nej kvíz s nárečiami. Na záver turistického dňa sme sa všetci tešili na večerné kino, ktoré sme si užili naplno s maškrtami usadení na stoličkách alebo vankúšoch.

V predposledný deň, piatok, sme spoznávali vianočné a novoročné sviatky a zvyky i život sv. Štefana.

Doobeda tímy absolvovali 8 tematických stanovíšť, ktoré pozostávali aj z tvorivých dielní (náučný text o sv. Štefanovi, hádzanie kameňa, remeslá, rozpoznávanie súhvezdí, vytesávanie obrazcov do sadrových tehál, štedrá večera a pod.). Za stanovištia získali tímy materiál na výrobu vlastných betlehemov, ktoré si následne sami zostavili a ozdobili aj nimi vyrobenými postavičkami.

Večerný program sa niesol v duchu "Silvestra", t. j. záverečného ceremoniálu tábora. Spoločne sme si vyhodnotili celý týždeň, odovzdali sme si diplomy a pripravili sa na "novoročné oslavy" v podobe večernej opekačky a v rámci "štefanskej zábavy" nechýbali ani eRko tance.

V posledný deň, v sobotu, sme sa venovali najmä baleniu a upratovaniu. Taktiež si účastníci od animátorov vyzdvihli diplomy a vybrali symbolické ceny na pamiatku.

Ďakujeme sponzorom za podporu a možnosť eRko tábor realizovať. Bol to náročný, ale plnohodnotný týždeň ako pre deti, tak i pre dobrovoľníkov - animátorov. 
Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru ako aj podporovateľom a sponzorom za ich akúkoľvek formu podpory.

 

Fotogaléria eRko tábor 2020: https://photos.app.goo.gl/oiNNxQWNTAaqGZQX7