Nielen Sagan a Cibulková sú slovenskými šampiónmi. Aj 3 141 detí a 615 vedúcich, ktorí poctivo trénovali, aby sa počas októbra mohli stať šampiónmi v konaní milosrdenstva. Do Detského činu pomoci, v ktorom eRko vyzýva deti k všímavosti a k nezištnej pomoci vo svojej obci sa zapojilo 125 detských skupín z celého Slovenska. Okrem členov eRka, ktorí sa v skupinkách pravidelne schádzajú počas celého roka sa v 16. ročníku kampane pustili do pomoci vo svojom okolí aj žiaci z 15 školských zariadení.

Väčšina skupín pozostávala z detí zmiešaného veku, no v kampani sa našli aj tri stretká predškolákov a osem tínedžerských stretiek.Deti sa so svojimi animátormi na spoločné detské činy pomoci pripravovali už od začiatku októbra počas tematických stretnutí v ich voľnom čase.

V roku 2016 nám motto Detského činu pomoci vymyslel pápež František. Na aprílovom stretnutí s deťmi k jubileu milosrdenstva povedal: „Staňte sa šampiónmi lásky“. Na stretkách sme trénovali čnosť odvahy (sily). Pretože viac našej odvahy znamená aj viac radosti. Vyšli sme do ulíc, nebáli sme sa opýtať dospelých, čo by pomohlo ľuďom v našom meste. Prejavovali sme najrôznejšie skutky pomoci: úpravy okolia, navštevovanie starých, darčeky pre ľudí na ulici a samozrejme zbieranie plastových vrchnáčikov pre choré deti.

Na prvom stretku sa deti zoznámili s témou šampionátu milosrdenstva, aby na druhom stretku cez rôzne aktivity nacvičovali skutky pomoci a zisťovali, že prejavovať milosrdenstvo môžu aj pomocou v domácnosti, starostlivosťou o prírodu a potešovaním smutných. Po absolvovaní tohto tréningu prišiel na rad dôležitý krok – výber spoločného skutku pomoci.

Týmto spôsobom sme povzbudili deti k čnosti odvahy, aby sa nebáli výjsť zo seba k druhým. Po vykonaní spoločných činov pomoci nasledovalo oslavné stretko, na ktorom si pripomenuli vzory milosrdenstva cez príbehy svätých a tiež dostali veniec šampionátu lásky.

ĎAKUJEME všetkým zapojeným za to, že ukázali príklad mnohým. Milí eRkári, ďakujeme vám, že vám záleží na druhých okolo vás, a že ste sa stali šíriteľmi ročnej témy Viac radosti. Nech sa pravá radosť týmito skutkami milosrdenstva zakorení vo vašich srdciach, aby ste ju tam našli aj vo chvíľach ťažkostí.