Pozývame deti od 2. do 8. ročníka ZŠ (vrátane) na eRko stretká, ktoré sa budú konať každý nepárny piatok o 15:45 - 17:00 h vo farskej klubovni (vchod cez sivú bránku za kostolom) - okrem prázdnin a sviatkov.

Prvé eRko stretko v školskom roku 2022/2023 bude 14. októbra 2022 o 15:45 h.

Tešíme sa na vás :-)

 

TERMÍNY STRETIEK v šk. roku 2022/2023:

14.10.2022
(28.10.2022 = prázdniny - stretko nie je)

11.11.2022
25.11.2022

09.12.2022
(23.12.2022 - 06.01.2023 = prázdniny - stretko nie je)

20.01.2023

03.02.2023
17.02.2023

03.03.2023
17.03.2023
31.03.2023

14.04.2023
28.04.2023

12.05.2023
26.05.2023

09.06.2023
23.06.2023